Yükləmə Sistemləri

Doorhan şirkəti aşağıda gostərilən tipli anbar avanlıqları (yükləmə texnikası) istehsal edir

 • Qapi arasının germetikləşməsi ya da dokşerterlər (qatlama çərçivə ilə bərk çərçivə ilə,hava ilə doldurulan germetizatorlar)
 • bərabərləşdirici platformalar ya doklevellərlə
 • yükləmə tamburlar
 • mexaniki açılan körpülər
 • mobil rampalar
 • qaldırıcı stollar
 • çıxardıla bilən fermalar

Doorhan yükləmə avadanlığın geniş çeşidi hərbirsənaye obyektlərdə lazım olan və konkrekt proyektə uyğun olan variantın seçməyini təmin edir

DLHH və DLHHL seriyalı çevirici apparellə bərabərləşdiricı elektrogidravlik platformalar yükləmə yerinin təşkili və tez yükləməni həyata keçirməyin ən optimal qurğusudur.

Aktivləşdirmə zamanı platforma qalxır və apparel dönərkən açilır.Sonra platforma aşağı enir avtomobilin kuzovunun döşəməsinə çatana qədər sistem işə hazırdı.Yükləmə boşaltma işləri bitəndən sonra platforma qalxır,apparel enir,vertikal vəziyyət alır və sonra platforma başlanğıc  vəziyətinə qayıdır.Qurğu asılma və quraşdırma üsulu ilə montaj olunur.Sifarişçinin istəyi ilə platformalar aşağı dərəcələrdə (-50 dərəcə) C qədər) işləyən yağla təmin olunur.

Əsas üstünlüklər

– platforma ilə apparellərin arasında özütəmizlənən şarnilrlər

– apparelin uzunluğu 400mm

– yük maşının əyriliyi olanda platformanı 100mm qədər əymək olur

– sarı-qara siqnal zolağın sayəsində platformanın pandusunun səviyəsindən aşağı olması görünür yükləyicinin  təkərlərinin yaxşı ilişməsi üçün platformaların üstü mərcidən olan təbəqədən hazırlanır

– apparelin dirəkləri bağlı vəziyəttə platformada təhlkəsiz eninə hərəkət etməyini təmin edir

Şlanqin kəsilməsi halında təhlükəsizlik sistemi ani zamanda platformanı saxlayır

-yan təhlükəsizlik örtüklər iş zamanı işçilərin ayağının platformayla çuxurun arasına düşməyinin qabağını alır

-fiksasiya mexanizmi texniki xidməti və platformanın təmirini təhlükəsiz həyata keçirməyə imkan verir

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər və s.
Uzunluğ, mm 2000/2500/3000/3500/4500
Eni, mm 1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-550
• aşağı 0-350
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)
Qalxan silindrin sayı, əd.
• standart 1
• zakaz 2

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)/10000 kq (100 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 8 mm) 6,5 N/mm²
hidravlik nasosun elektroprivod gücü 0,75 kvt
elektro qida 380 v, 3 faza
idarəetmə 24 v
mühafizə sinifi IP54
Maye Mobil DTE10 EXCEL
kraskalanma zamanı təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

 

AĞIRLIQ
uzunluq, mm 2000 2500 3000 3500 4000 4500
ağırlıq, kq 713 820 960 1100 1250 1400

Konstruksiya

1 platformanın qapağı

2 apparel

3 ferma

4 təhlükəsizlik yan örtüklər

5 siqnal sari-qara zolaqlar

6 gidravlik nasos

7 qaldirici silindr

8 apparelin dirəkləri

9 təmiz dirəkləri

10 idarəetmə bloku

 

Bərabərlişdirmə platformanın zəri hündürlyü 0,6-2,4mm olan mərcidən riflənmiş qalınlığı 6-8mm polad təbəqədən ibarətdir.Riflənmənin hündürlüyü 0,6-1,8mm,polad layın qalınlığlı 6mm olan platforma adi 4 təkərli yükləyiciylə işləmək üçündir.Riflənmə 0,8-2,4mm,polad layı 8mm olan platformalar  ise yüksək yükləmə nöqtəsi olan qurgularıla istifadə olunur.

Platformanın üst təbəqəsinin yüngül deformasiyası mümkündür.Apparel qalınlıgı 12mm mərci riflənməsinin hündürlüyü 1,2-3,6mm olan polad laydan hazırlanır.Uzunlamasına olan tirlər 100/120mm olan ikitavroludan da da R- formalı 140x40x4mm olan profillərdən forma 100/120mm şvellerdən hazırlanı.O halda ki,platformanın uzunluğu 3500mm artıqdır,uzunlama tirlər və ferma 120mm olan ikitavrodan hazırlanır.

DLHT,DS və DSI seriyalı çəkilən teleskopik apparellə olan elektrogidravlik birləşdirən platformalar,yükü yükləmə texnikası ilə ambardan  maşının kuzovuna yükləmək üçün ən effektiv qurğudur.O halda ki,çox dəqiq yükləmə işləri aparılmalıdır,bu qurğu istifadə olunur. Apparelin seqmentləri avtomobilin eni, platformanın enindən az olan hallarda yükləmə işlərinə imkan verir.İş prinsipi belədirki platforma qalxanda apparel irəli çıxır,sonra platforma enir,apparelin avtomobilin kuzovunun döşəməsinə çatana qədər.Yükləmə işləri bitəndən sonra platforma yenədə qalxır, apparel içəri girir və platforma ilk vəziyətinə qayıdır. Qurğu asılma ya da quraşdırılma üsuluyla montaj olunur.Sifarişçinin istəyi ilə platformalar aşagı dərəcələrdə (-50 (dərəcə) C) işləyən yağla təmir olunur

Əsas üstünlüklər

 • apparelin uzunluğu 500/1000mm-dir
 • yük maşının əyriliyi olan halda platformanı 100mm qədər əymək olar
 • sarı-qara siqnal zolağının sayəsində platformanın pandosunun səviyəsindən aşağı olması görünür
 • yükləyicinin təkərlərinin yaxşı ilişməsi üçün platformaların üstü mərcili riflənən təbəqədən hazırlanır
 • platformada eninə hərəkətin təhlükəsizliyini dirəklər təmin edir
 • şlanqın kəsilmə halında təhlükəsizlik sistemi ani zamanda platformani dayandırır
 • fiksasiya mexanizmi texniki xidməti və platformanın təmirini təhlükəsiz həyata keçirməyə imkan verir

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər və s.
Uzunluğ, mm 2000/2500/3000/3500/4500
Eni, mm 1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-550
• aşağı 0-350
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)
Qalxan silindrin sayı, əd.
• standart 1
• zakaz 2

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)/10000 kq (100 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 8 mm) 6,5 N/mm²
hidravlik nasosun elektroprivod gücü 0,75 kvt
elektro qida 380 v, 3 faza
idarəetmə 24 v
mühafizə sinifi IP54
Maye Mobil DTE10 EXCEL
kraskalanma zamanı təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

 

AĞIRLIQ
uzunluq, mm 2000 2500 3000 3500 4000 4500
ağırlıq, kq 713 820 960 1100 1250 1400

 

Konstruksiya

1.platformanın qapağı

2.apparel

3.ferma

4.təhlükəsizlik yan örtüklər

5.siqnal sarı-qara zolaqlar

6.gidravlik nasos

7.qaldırıcı silindr

8.apparelin dirəkləri

9.təmiz dirəkləri

10.idarəetmə bloku

 

Birləşdirmə platformanın üzəri hündürlüyü 0,8-3mm olan mərcidən riflənmiş qalınlığı 8-10mm polad təbəqədən hazırlanır. Riflənmənin hündürlüyü 0,8-2,4mm polad layın qalınlığı 8mm olan platforma adi 4 təkərli yükləyiciylə işləmək üçündür.Riflənmə 1-3mm polad layı 10mm olan platformalar isə 10.000 kq  ağırlığa davamlıdır. Platformanın üst təbəqəsinin yüngül deformasiyası işin keyfiyyətinə təsir etmir.Apparel qalınlığı 12mm,mərci riflənməsinin hündürlüyü 1,2-3,6mm olan polad laylardan hazırlanır. Uzunlamasına olan tirlər 100/120mm olan ikitavroludan ya R-formalı 187x70x4mm olan profildən,ferma şvellerdən və ferma 100-120mm olan ikitavroludan hazırlanır.

MODL seriyalı mexaniki bərabərləşdirən platformalara elektrik enerjisi tələb olunmur və ona görədə elektrogidravlik platformanın quraşdırılmasına mümkün olan yerlərdə istifadə olunur.mexaniki platforma 2 nəfərin koməkliyi ilə əllə qaldırılır,bu zaman apparel dönərək avtomatik açılır.Sonra platforma enir avtomobilin kuzovuna çatana qədər.Yükləmə işləri bitəndən sonra apparel enir platforma bir az  qalxır və ilk vəziyyətinə qayıdır.Montaj asılma ya da quraşdırma üsulu ilə yerinə yetirilir.

Əsas üstünlüklər

 • Platforma ilə apparellərin arasında özütəmizlənən şarnirlər
 • Apparelin uzunluğu 400mm
 • Yük maşının əyriliyi olanda platformanı 100m qədər əymək olur.
 • Sarı – qara siqnal zolağın sayəsində platforma pandusun səviyyəsindən hündür olmağı görünür
 • Apparelin dirəkləri,bağlı vəziyyətdə platformada təhlükəsiz eninə hərəkətini təmin edir.
 • İş zamanı işçinin ayağının platformayla çuxurun arasına düşmemeyi üçün yan tehlükəsizlik pərdəcikləri quraşdırılıb
 • Fiksasiya mexanizmi (təmir dirəkləri) platformanınn texniki xidmətini və təmirini təmin edir.

Texniki xüsusiyyətlər

 

Ölçülər və s.
Uzunluğ, mm 2000/2500/3000/3500/4500
Eni, mm 1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-550
• aşağı 0-350
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)
Qalxan silindrin sayı, əd.
• standart 1
• zakaz 2

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)/10000 kq (100 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 8 mm) 6,5 N/mm²
hidravlik nasosun elektroprivod gücü 0,75 kvt
elektro qida 380 v, 3 faza
idarəetmə 24 v
mühafizə sinifi IP54
Maye Mobil DTE10 EXCEL
kraskalanma zamanı təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

Konstruksiya

1.Platformanın qapağı

2.Apparel

3.Ferma

4.Sarı-qara siqnal zolağı

5.Platformanın təmzinlənmə mexanizimi

6 Apparelin açılma maxanizimi

7.Apparelin dempferləmək(zəiflətmək) mexanizimi

8.Tehlukəsizlik yan pərdələri

9.apparelin idarəetmə zəncirvari elektroötürücüsü

10.Platformanin qaldirma qulpları.

Bərabərləşdirmə platformasının hündürlüyü 0,5-1,5mm olan mərci rifli üzeri  qalınlığı 5mm olan polad təbəqədən ibarətdir,və adi 4 tekərli yükləyici ilə işləyə bili.platformanin üst təbəqəsininyüngül deformasiyası işin keyfiyyətinə təsir etmir. Apparelin qalınlıgı 12mm mərci riflənmənin hündürlüyü 1,2-3,6mm v olan polad laylardan hazırlanır.Uzununa olan tirlər 100mm-lik ikitavrdan ya R-formalı 140x40x4mm-lik profildən ferma 100mm –lik şvellerdən hazırlanırlar

MDLM seriyalı “MİNİDOK” mexaniki bərabərləşdirən platformalara elektrik enerjisi tələb olunur və ona görə də,elektrogidravlik platformanın quraşdırılması namümkün olan yerlərdə istifadə olunur.O biri platformalardan fərqli olaraq,çəkisi azdır (370 kq),buna baxmayaraq bu dinamik qüvvə 6000 və statik 9000kq. Mexaniki platforma bir adamın gücü ilə,əllə qaldırılır apparel dönərək avtomatik açılır,sonra platforma avtomobilin kuzovuna qədər enir.

ƏSAS ÜSTÜNLUKLƏR

-avadanlığın az xərci və etibarlığı

-yükləyicinin təkərlərinin bərk ilişməsinin təmini üçün platformanın üzlüyü mərci layından hazırlanır

-apparelin uzunluğu 300 mm təşkil edir

-sarı-qara siqnal zolağının sayəsində platforma pandusun səviyyəsindən hündür olmağı görünür

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər və s.
Uzunluq, mm 684
Eni, mm 1600/1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-100
• aşağı 0-100
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Kraskanın təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

Konstruksiya

 1. platformanın qapağı
 2. apparel
 3. ferma
 4. tumba
 5. rezin bamper
 6. link

Bərabərləşdirmə platformasının hündürlüyü 0.6-1.8 mm olan rifli ,qalınlığı 6 mm olan polad təbəqədən ibarətdir.Platformanın üst təbəqəsinin yüngül deformasiyası işin keyfiyyətinə təsir etmir.

Apparelin qalınlığı 12 mm,mərci riflənmənin hündürlüyü 11.2-3.6 mm polad laylardan hazırlanır.

FT seriyalə DOORHAN mexaniki açılan körpülər yükləmə işlərinin təşkilatı üçün xidmət edir,açıq rampanın ya pandusun üstünə quraşdırılır və anbarın döşəməsiylə yük maşınının hündürlük fərqini kompensasiya edir.(360 mm qədər modeldən asılı olaraq)

Yükləmə işləri zamanı körpü yan qulpların köməkliyi ilə apparel avtomobilin kuzovuna çatana qədər enir.Yükləmə işləri bitən kimi körpü qalxır və ilk vəziyyətə qayıdır.FT seriyalı mexaniki açılan  körpülər həm stasionar,həm də sürüşən konstruksiyalı ola bilər.Sürüşən konstruksiyalı körpülər istiqamətləndirici relslərin boyunca tərpənərək bir neçə yerdə pandusta növbə ilə iş görə bilərlər.

Mexaniki açılan körpülər hazırlanmış pandusun üzərinə quraşdırılır.DOORHAN mexaniki açılan körpülərin bütün standartlara uyğun sertifikatları var.

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

-körpünün vertikal vəziyyətində bloka düşmə qıfılı

-sarı-qara siqnal zolağın sayəsində platforma pandusun səviyyəsindən hündür olmağı görünür

-pandusun üzərində hərəkət imkanı (sürüşən körpülər üçün)

Texniki xüsusiyyətlər

 

 

Ölçülər və s.
Uzunluq, mm 684
Eni, mm 1600/1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-100
• aşağı 0-100
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Kraskanın təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

 

Mexaniki açılan körpülərin ağırlığı
Körpünün ölçüsü, мм Ağırlıq, kq
1000х1200 150
1000х1500 170
1000х2000 220
1500х1500 240
1500х1800 280

Konstruksiya

Bərabərləşdirmə platforması,hündürlüyü 0.5-1.5 mm olan mərci rifli üzəri,qalınlığı 5 mm olan polad təbəqədən ibarətdir və adi 4 təkərli yükləyici ilə işləyə bilir.

Platformanın üst təbəqəsinin yüngül deformasiyası işin keyfiyyətinə təsir etmir.Sifarişçinin istəyi ilə,körpünün yüksək qüvvə nöqtəsi olan,məsələn elektrik ştabel kimi avadanlıqlarla istifadə olması üçün hesablanıb hazırlana bilər.İstiqamətləndiri rels istiyayılmış 160 mm ölçülü şvellerdən hazırlanır

MT seriyalı DOORHAN daşınan körpülər yükləmə işlərində,az məhsul axımı olan halda və stasionar dok quraşdırmağa ehtiyac olmayan yerlərdə istifadə olunur.Avtomobillə eyni hündürlük səviyyəsi olan,rampadan hündür olan hallarda işləməyə təyin olunur.Daşınan körpü rampa ilə avtomobilin kuzovunun arasında yerləşdirilir,hündürlük fərqini 240 mm qədər kompensasiya edir.

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

-körpünün daşınması üçün yükləyici üçün istiqamətləndirilmiş yabaları var

 • sarı-qara siqnal zolağı
 • ayrı pandusların üzərinə keçməsinin imkanı

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər və s.
Uzunluq, mm 684
Eni, mm 1600/1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-100
• aşağı 0-100
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Kraskanın təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС
daşınan korpünün çəkisi və ölçüsü
Körpünün ölçüsü, mm çəki, kq
1000х1200 150
1000х1500 170
1000х2000 220
1500х1500 240
1500х1800 280

Konstruksiya

Açılan körpünün üzəri qalınlığı 5 mm,hündürlüyü 0.5-1.5 mm olan mərci qalınlığı 5 mm olan polad təbəqədən ibarətdir və adi 4 təkərli yükləyici ilə işləyə bilir.Apparel qalınlığı 12 mm,mərci riflərin hündürlüyü 1.2- 3.6 mm olan polad laylardan hazırlanır.Standart yükləyicinin köməkliyi ilə daşınmağa uyğunlaşdırılıb

RMH seriyalı DOORHAN mobil rampaları bərabərləşdirmə platforması və açılan körpülər olmayan yerlərdə,avtoyükləyicinin avtomibilinin kuzovundan yükü boşaltmaq imkanı yoxdursa,istifadə olunur.Yükləmə işlərinə başlamaq üçün xüsusi hazırlıq tələb etmir və stasionar rampanın quraşdırılmasına ehtiyacı yoxdur.Aktivləşmə zamanı gidravlik ya da əllə işləyən elektro-ötürücünün köməyi ilə,rampa qalxır və aktivləyici ilə yük maşınına köçürülür.Bütün standarta uyğun sertifikatları var

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

 • yükləmə iş yerinə asan hərəkət
 • apparelin uzunluğu 340 mm
 • rampanın və kuzovun fiksasiyası üçün çıxarılan karabinlərlə zəncir
 • rampanın polad təkərləri polieretan halqayla örtülüb

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər və s.
Uzunluq, mm 684
Eni, mm 1600/1800/2000/2200
İş diapazonu, mm
• yuxarı 0-100
• aşağı 0-100
platformanın yuxarısında list qalınlığı, mm
• standart 6/(0,6-1,8)*
• zakaz 8/(0,8-2,4)*
rəng** göy (RAL 5005)

 

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Kraskanın təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

Konstruksiya

1.Apparel

2.hörmə döşəmə

3.kəfkir

4.qaldırıcı silindr

5.köçürmə mexanizmi

6.köçürülmə dayaqları

7.idarəetmə bloku

Mobil rampanın yan profili ikitavrolu 360 mm tirlərdən eninə olan profillər 100 mm-lik ikitavrolu tirlərdən hazırlanır.

Qaldırıcı masalar fiksasiya olunmuş qaldırıcı qurğudur,fərqli səviyyələri olan anbar otaqların arasında əşyaların vertikal köçürülməsində istifadə olunur.Həmçinin parkinqlərdə avtomobillərin qaldırıb-düşürtməyi və istehsal xəttlərdə material çatdırmağı üçün istifadə olunur.Yük lifti olmayan yerlərdə yük qaldırıb-düşürtməyin alternativ həllidir.İş vaxtı masanın üst təbəqəsi yüklə birlikdə vertikal istiqamətdə qalxır.DOORHAN qaldırıcı masaların bütün uyğunluq sertifikatları var .

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

 • təhlükəsiz çərçivəsi işçilərin masanın iş zamanı zədə almasının riskini azaldır
 • tillərin arası 30 mm olduğuna görə,barmaqların müdafiəsi təmin olunur
 • Qalxma-düşürtmə sürəti 0,15 m/s artıq deyil
 • Gidrovlik şlanqın zədələnməsi halda,qaldırıcı silindirlərin içinə quraşdırılmış təhlükəsiz klapanları,masanı aşağı salır
 • maksimal səs səviyyəsi qurğudan 1 m kənarda 85 db – dən artıq olmur
 • müdafiyə dərəcəsi İP54

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
icazə verilən yük 6000 kq (60 kn)
Maksimal icazə verilən yük (yuxarı list 6 mm) 1,3 N/mm²
Kraskanın təmizlənmə sinifi Sa 2
kraskalanma qalınlığı 60-90 mkm
iş temperatur diapazonu -30 – +50 oС

Konstruksiya

 1. Gidravlik stansiya
 2. üst təbəqə qapağı
 3. Aşağı çərçivə
 4. bir cüt xaçvari tillər
 5. Gidravlik silindir

Masa bir,ya bir neçə cüt xaçvarı tillərdən təhlükəsizlik çərçivəli üst işləyən qapaqdan masanın özülünün çərçivəsindın,gidravlik stansiyadan ,gidravlik silindrlərdən və idarəetmə blokdan ibarətdir.Gidravlik stansiya masanın daxilində,elədə konstruksiyadan kənarda quraşdırıla bilər.

Qaldırıcı masaların istehsal variantları müxtəlif yük bölünməsindən asılıdır.

D.SH-RT seriyalı qatlanma aluminum çərçivəli germetizator orta gərginli yükdaşıma yerlərdə quraşdırılır.Üz tərəfinin layları PVX materialından hazırlanır və elastik davamlı,cırılmağa qarşı dözümlüdür.Yükdaşıma işləri zamanı germetizatorun üst və yan vertikal layları kuzovu bürüyür və lazım olan germetikliyi təmin edir.Avtomobil düzgün parkovka etməyən zaman,üst çərçivə əyriliyə uyğün qatlanır,işim axırında ilk vəziyyətinə qayıdır.Germetizator üstə quyulma üsulu ilə montaj olunur.

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR:

 • Qatlanan aluminum konstruksiya
 • avtomobilin kuzovu ilə yaxşı kontaktı üçün germetizatorun üst layı bir ya da ikiqat ola bilər.
 • konstruksiyanın zədələnməsinin qabağını almaq üçün üst çərçivənin işinə prujinlər quraşdırılıb.
 • yan vertikal layların üstündə yerləşən ağ işıqqaytaran zolaqlar ,avtomobilin düzgün yanalmasını təmin edir

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər
Eni, mm 3000 3200 3400
Hündürlük, mm 3000 3200 3400 4400
üst təbəqə çərçivə
standart birqat
zakaz ikiqat
Profillərin rəngi gümüşü (RAL 9006)
Qatlanan çərçivəli aluminum germetizatorun çəkisi
Artikul Çəki, kq
D.SH-RT 3,0×3,0 83,5
D.SH-RT 3,0×3,2 86
D.SH-RT 3,0×3,4 89,5
D.SH-RT 3,0×4,4 107
D.SH-RT 3,2×3,0 86
D.SH-RT 3,2×3,2 89
D.SH-RT 3,2×3,4 93
D.SH-RT 3,2×4,4 107
D.SH-RT 3,2×4,4 89,5
D.SH-RT 3,4×3,2 93
D.SH-RT 3,4×3,4 94,6
D.SH-RT 3,4×4,4 113

Konstruksiya

 1. üst lay
 2. yan lay
 3. çəp vurulmuş dirək
 4. yan corabı
 5. üst corabı
 6. prujin
 7. ağ işıqqaytaran rezin hörmə

D.SH-RT seriyalı germetizator ön və arxa çərçivələrdən,bir-biriylə çəp dirəklərlə birləşmiş aluminum profillərdən hazırlanır.Konstruksiyanın elastikliyini təmin etmək iş üçün profillərin birləşən yerlərində prujinlə tros quraşdırılır.Üst və yan laylar ikiqat poliesterlə armaturlaşmış PVX materialından hazırlanıb

Kuzova daha da sıx yapışmaq üçün yuxarı layın xüsusi çərtmələri var.

Avtomobilin rahat yanalması üçün yan laylarda ağ işıqqaytaran zolaqlar var.Yan və üst “corablar” bir qat sintetik armaturlaşmış materialdan hazırlanır

D.SH -RD seriyalı bərk çərçivəli germetizatorlar böyük yükdaşıma gərginliyi olan qapı yerlərində istifadə olunur.Çərçivə aluminum profillə hasiyələnmiş sendviç-paneldən hazırlanır.Ön sıxılan tamas aluminum tozlama üsulu ilə rənglənmiş profildən hazırlanıb.Ön layların materialı elastik,davamlı və cırılmağa qarşı dözümlüdür.Yükləmə işlərində avtomobilin kuzovunun bir hissəsi germetizatorun içinə girir.Yuxarı və yan vertikal laylar kuzovu bürüyürlər və kuzovla anbarın arasının germetikliyini təmin edirlər.Bu tip germetizatorun işlədilməsi üçün dokun qabağında təkərlərçün istiqamətləndirici yol quraşdırılır.Quraşdırma üstən qoyulma üsulu ilə keçirilir.

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

 • avtomobilin kuzovu ilə daha da yaxşı germetizasiya üçün,yuxarı lay ikiqatlıda ola bilər
 • vertikal ön laylarda avtomobilin dəqiq yanalması üçün ağ işıqqaytaran zolaqlar yerləşir
 • uzunmüddətli davamı və enerji effektli konstruksiyadı

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər
eni,mm 3000 3200 3400
hündürlük,mm 3000 3200 3400 4400
yuxarı yarpaq
standart birqat
zakaz ikiqat
profil rəngi gümüşü (RAL 9006)
panel divarlarının rəngi ağ (RAL 9003)
Bərk çərçivənin germetizator çəkisi
Artikul çəki, kq
D.SH-RD 3,0×3,0 106
D.SH-RD 3,0×3,2 106
D.SH-RD 3,0×3,4 116
D.SH-RD 3,0×4,4 139
D.SH-RD 3,2×3,0 109
D.SH-RD 3,2×3,2 113
D.SH-RD 3,2×3,4 118
D.SH-RD 3,2×4,4 142
D.SH-RD 3,4×3,0 111
D.SH-RD 3,4×3,2 116
D.SH-RD 3,4×3,4 120
D.SH-RD 3,4×4,4 144

Konstruksiya

  1. Germetizatorun korpusu (2 divar + dam)
  2. yuxarı lay
  3. yan lay
  4. ağ işıqqaytaran zolaq
  5. rezin hörmə

D.SH – RD seriyalı germetizator qalınlığı 40 mm olan alumium profillə hasiyələnmiş sendviç-paneldən hazırlanır.Yuxarı və yan laylar ikiqat poliesterlə armaturlaşmış PVX materialdan hazırlanıb.Kuzova daha da sıx yapışmaq üçün yuxarı layda xüsusi çərtlənmələr var.Avtomobilin rahat yanalması üçün yan laylarda ağ işıqqaytaran zolaqlar var

DSHİNF seriyalı hava ilə doldurulan germetizatorlar maksimal effektiv germetizasiya və temperatur stabilliyə (məsələn buz kameralarda) tələb olunan yerlərdə istifadə olunur.Yükdaşıma zamanı germetizatorun havayla doldurulmuş balışları avtomobilin kuzovunu hər tərəfdən sıxır və çox keyfiyyətli sıxılma halını yaradırlar.Balışların davamlı “CORDURA” materialı cırılmağa qarşı çox dözümlüdür.Yükdaşıma zamanı avtomabilin kuzovunun bir hissəsi germetizatorun içinə daxil olur.Yuxarı və yan balışlar hava ilə dolur və kuzovla anbarın yüksək germetizasiya yaradır.

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

 • balışların davam gətirən “CORDURA” materialından hazırlanması
 • müxtəlif tipli avtomobillər üçün yuxarı balışın ölçüsü 1200 mm qədər dəyişə bilər
 • germetizatorun idarəsi bərabərləşdirmə platformasının idarəetmə pultundan həyata keçirilə bilər

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər
eni,mm 3410 3610
hündürlük,mm 3300 3800  4900
İdarəetmə                             düymə
 Profil rəngi  gümüşü
 divar panelinin rəngi
Çəki
Artikul DSHINF 3,8×3,6 DSHINF 4,9×3,6 DSHINF 3,3×3,4
Çəki, kq 230 290 210

Konstruksiya

 1. germetizator korpusu
 2. ventilyator
 3. əks ağırlıq
 4. yuxarı balış
 5. yan balış
 6. əks ağırlığın val sistemi
 7. əks ağırlığın sistem bloku
 8. dekorotiv blok

DSHİNF seriyalı germetizatorlar korpusdan,hava dolan balışlardan,ventilyatordan dekorativ pərdədən ibarətdir.Korpus quraşdırılmış hava dolan balışlarla divar və dam hazır panellərdən hazırlanır.Ayrıca yuxarı balışın yığılma sistemi və əks ağırlığın sisteminin bloku yerləşdirilir.Divarların və damın material qalınlığı 40 mm olan sendviç-paneldəndir.Germetizatorun idarəetməsi elektrik açarla həyata keçirilir

FP (90/60/45) seriyalı DOORHAN daşınan fermaları,anbar sahəsinin maksimal işlənməsi hallarda,bərabərləşdirmə platformasının quraşdırılmasında istifadə olunur.Bu fermaların üstünlüyü binanın konstruksiyasını dəyişmədən quraşdırılmasıdır.Daşınan fermanın sayəsində yükləmə işlərinin avtomobil yaxınlaşa bilməyən yerlərdə təşkili mümkün olmağıdır.Daşınan fermalar üç cür binaya yanaşma bucağı ilə istehsal olunur – 90o, 60o  və  45o. Quraşdırma üstən qoyulma  montajı ilə həyata keçirilir

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR

 • anbar sahəsinin maksimal işlənməsi
 • əsas binanın yenidən qurulmasının lazımsızlığı
 • tez quraşdırılma

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
iş temperatur  -35 – +50 °С
karkasın rənglənmədən əvvəl təmizlənmə sinifi Sa 2

 

daşınan ferma çəkisi
bərabərləşdirən platformanın uzunluğu, mm Çəki, kq
ferma 

45°

ferma

60°

ferma

90°

2000 1204 1016 636
2500 1385 1169 732
3000 1457 1241 804
3500 1569 1353 916
4000 1664 1448 1011
4500 1738 1522 1085

 

Konstruksiya

 1. sol tumba
 2. sağ tumba
 3. qabaq dirək tiri
 4. arxa dirək tiri
 5. aralıq dirək tiri
 6. dirək

D.HO.US.S (45/60/90) və D.HOUS.K (45/60/90) standart seriyalı yükləmə tamburları ön konstruksiyalarının sayəsində hər cür germetizatorlarla və birləşdirən platformalarla,dönən və çıxan apparellərlə istifadə oluna bilər.

D.HOUS.S seriyalı tamburun yan divarları sendviç-panellərdən,D.HOUS.R proflaydan C20/21.Quraşma üstən qoyulma üsulu ilə montaj olunur.Montaj az vaxt aparır.Sifarişçinin istəyi ilə bu seriyalı yükləmə tamburları əlavə yığılmış elementlərlə təmin ola bilər və tamburlar binanın birləşməsini maksimal germetik edə bilər

Texniki xüsusiyyətlər

Çəki

Bərabərləşdirmə platformanın uzunluğu, mm

çəki, kq
tambur 45° tambur 60° tambur 90°
2000 mm 2392 1977 1280
2500 mm 2573 2130 1376
3000 mm 2811 2368 1614
3500 mm 3049 2606 1852
4000 mm 3287 2844 2090
4500 mm 3525 3082 2328

Konstruksiya

 1. ferma
 2. divar
 3. dam
 4. dayaqlar
 5. əlavə yığma elementlər

DHOUS 92/93/94 (45/60/90) yüngül seriyalı yükləmə tamburları yüngüllüyü və texnoloji konstruksiyası ilə fərqlənir.Onlar eni 1800, 2000 mm və uzunluğu 2000, 2500 mm olan dönən aparelli bərabərləşdirən platformalar üçün istehsal olunur.Germetizatorun mümkün olan ölçüsü  – 3400х3400 mm,bamperlərin isə  – 500х250х100 mm-dir.Standart komplektə daxil olan əlavə yığma elementlər tamburla binanın birləşməsini maksimal germetik edirlər.Quraşdırma üstən qoyulma üsulu ilə montaj olunur

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Tambur
maksimal güc 0,65 kn/m²
iş temperaturu  -35 – +50 °С
Dam
MAKSİMAL QAR YÜKÜ 3,0 kn/m²
Divarlar
С-obrazlı profil
profilli yarpaq С20/21
Karkas
rənglənmədən əvvəl təmizləmə sinifi Sa 2

 

Tambur çəkiləri
Artikul Çəki, kq
DHOUS92-90 715
DHOUS93-45 1324
DHOUS94-60 1127

Konstruksiya

 1. ferma
 2. divar
 3. dam
 4. dayaq
 5. əlavə yığma elementlər

Ən yaxşı qiymət təklifi üçün bizə yazın!