Darvaza Sistemləri

DOORHAN şirkəti müasir yüksək texnoloji hərəkətli konstruksiyalı qaraj seksiyali qapılar kiçik ve orta ölçülü (eni 1800-den 5500 qeder,hündürlüyü 1800-den 3000-e qeder olan qapı yerlərinə quraşdırılması üçün təyin olunur,qapıların konstruksiyasi analoqlarla müqayisədə unikal xüsusiyətlərə malikdir.Sendvic-panellərin və bərkidici sistemlerin sayəsinde,DOORHAN qaraj qapiları germetiksəs və istilikizolyasiya xüsusiyyətləri var.Onların uzun istifadə müddəti(minimum 10 il) var və təhlükəsiz istismar sistemi ilə təmin olunub eyni zamanda yuksek rahat idarə edilməsi ilə fərqlənir seksiyali DOORHAN qapiları bütün Avropa standartlarına uyğundur, bütün qarajların özünə malik olan arxitektur və qabarit var ve bunlar montaj zamanı cürbəcür şərtlər yaradır bununla elaqədar DOORHAN şirkəti 7 seriya seksiyali qaraj qapıları hazırlayır – yett 01,yett 01s,yet 02 ,rsd 01,rsd 01s,psd02 ve premium uyğun olan seriyanin seçilməsi bir neçə səbəblərdən asılıdır

-Qarajin hündürlüyü

-Eni

-Dərinliyindən

Yett 01 qaraj qapilari müasir konstruktor həllinin ifadəsidir qapı yerinin üst tirinə minimal tələbli və qapıların tez sürətlə yiğılmasıdır.

Yett 01s qaraj qapıları 10 komplektdən hazırlanır və professional quraşdırıcısız sərbəst yığılır.

Yett 02 seriyali qaraj qapıları müasir konstruktor həllidir və tez yığılma vaxtına malikdir

Yett RSD 01 qaraj qapıları kiçik üst tirli ve aralıqlı qarajlar üçün layihələnib və  yan aralıqlarda tarazlaşma sistemi qurulur

Yett RSD 01s qaraj qapıları standart ölçüdə 10 komplektdə istehsal olunur ve özbaşına quraşdırılmaya məxsusdur

Yett RSD 02 qaraj qapıları fərqli arxitektur xüsusiyyəti olan yerlərdə quraşdırılır üst tirdə torsion mexanizm quraşdırılır

Premium qaraj qapıları konstruktiv xususiyyetleri ilə RSD 02 ve YETT 02 seriyali qapılara oxşayır.Onlar aluminum örtüklü panellərdən hazırlanır ona görə yüksək davama ve etibarlığa malikdir.Premium qapiları müasir ekskluziv dizayner həllidir ve DORRHAN şirkəti qapı bazarında yeganə təklif edən kompaniyadır

RSD01 seksiyalı qaraj qapıları eni 3000 mm,hündürlüyü 2700mm olan qapı aralıqlarına quraşdırılır.Bu seksiya alçaq qalxma tipə malikdir.Bu qapıların panelləri müxtəlif rəng və faktura variantlarından hazırlana bilər.Zayın tarazlığı xüsusi tarazlaşdırılma cihazın köməkliyi ilə həyata keçirilir.O,sıxılan-dartılan prujından hazırlanır və 10000 sikl açılmaya nəzərə alınır.Belə tarazlaşma cihazın istifadə edilməsi seriyalə qapıları adi klassik RSD01 seksion qapılardan fərqlənir.RSD01 seriyalı qapıların konturunda şaxtayadavamlı PVX bərkidici isitifadə olunur bu da ayrı analoqlardan çox keyfiyyətlidir.Qapıların təhlükəsiz istismarını konstruksiyada olan xüsusi sistem təmin edir-ikiqat tros “prujin prujində”.RSD01 seriyalı qapılar 2 saat ərzində rahat montaj olunur.

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Açılma və bağlanma dövrü 25000
İstilikkeçirmə 1,13 м² °C/Vt
Səsizolyasiya 24 db
Külək təzyiqi 5 sinif (200 km/saat)
havakeçirməzliyi 2 sinif (hava təzyiqi 50 pa)
sukeçirməzliyi 1 sinif (su təzyiqi 30 pa)
Qalxma gücü 22,5 kq qədər
Yanacaq təminatı Г2  ГОСТ 30244-94
Yanmaq qruppu В2  ГОСТ 30402-96
Darvaza parça çəkisi 11,2 kq/m²

               

 

Konstruksiya

RSD01 seriyalı,seksiyalı qapılar qorizontal yerləşən sendviç-panel laylardan ibarətdir.Onlar Avropa istehsalı avtomatik xətlərdə düzəldilir.Onlar ponopolikretanla doldurulmuş iki polad laydan ibarətdir.Polan layların qıraxları biri biriylə  yastılaşmayıb və buna görə birləşmələrdə şaxtada donma olmur.Sendviç-panellər xüsusi petlilərlə birləşir,polad zlaqlarla bərkişlənir və əlavə davamlılıq verir.Panellərin birləşmələrinin germetikliliyinin təmini üçün onların birləşmə yerlərində negiyroskopik bərkidici – enerqofleks yerləşdirilib.Qapılarin laylarının tarazlığı vertikal yönəldicinin uzununa dartilma prujinın köməkliyi ilə həyata keçirilir.

Qapıların açılma zamanı,laylar çarx sisteminin koməkliyi ilə yuxarı qalxır və təmamilə qapı yerini açır.Yönəldicilər divarların solunda və sağında birləşdirilir.Qorizontal sahələr isə tavana paralel birləşir.Onlar bütöv metal laydan hazırlanır və ona görə davamlığı və səssiz işi təmin edir.Əlavə germetikliyə görə xüsusi plastik üç hava kamerası ilə bərkidici ilə rigel istifadə edilir

               

DOORHAN şirkəti 10 komplekt RSD01s seriyalı qapılar istehsal edir.Onları adi qabaritli qarajlara quraşdırılması nəzərdə alınıb.RSD01s seriyalı qapıları özbaşına quraşdırmaq olur və ona görə onun montajında qənaət olunur.Qapıların yığılması adi alətlərlə yerinə yetirilir.RSD01s seriyalı seksialı qapıların RSD01 seriyalı qapılarla eyni konstruktiv və istismar xarakteristikası var

Texniki xüsusiyyətlər

Komplektin nömrəsi eni, mm hündürlüyü, mm
1 2500 2135
2 2500 2235
3 2500 2410
4 2750 2135
5 2750 2235
6 2750 2410
7 3000 2035
8 3000 2235
9 3000 2535
10 3000 2660

 

Texniki xüsusiyyətlər
Açılma və bağlanma dövrü 25000
İstilikkeçirmə 1,13 м² °C/Vt
Səsizolyasiya 24 db
Külək təzyiqi 5 sinif (200 km/saat)
havakeçirməzliyi 2 sinif (hava təzyiqi 50 pa)
sukeçirməzliyi 1 sinif (su təzyiqi 30 pa)
Qalxma gücü 22,5 kq qədər
Yanacaq təminatı Г2  ГОСТ 30244-94
Yanmaq qruppu В2  ГОСТ 30402-96
Darvaza parça çəkisi 11,2 kq/m²

 

       

Konstruksiya

Qapıların layı qorizontal yerləşən sendviç-panellərdən ibarətdir.Onlar Avropa istehsalı avtomatik xətlərdə hazırlanır.Onlar ponopolikretanla doldurulmuş iki polad laydan ibarətdir.Polad layların qıraxları biri biriylə  yastılaşmayıb və buna görə birləşmələrdə şaxtada donma olmur.Sendviç-panellər xüsusi petlilərlə birləşir,polad zlaqlarla bərkişlənir və əlavə davamlılıq verir.Panellərin birləşmələrinin germetikliliyinin təmini üçün onların birləşmə yerlərində negiyroskopik bərkidici – enerqofleks yerləşdirilib.Yönəldicilər divarların sol və sağ tərəflərində birləşdirilir,qorizontal isə tavana paralel birləşir

Qapıların layının tarazlaşdırılma sistemi yönəldicilərin uzununa vertikal quraşdırılır.Qapılar çarx sisteminin köməkliyi ilə yuxarı qalxıb qapı arasını tam açır.Bu qaraj sahəsinə xeyli qənaət edir

       

Premium qaraj qapıları müasir dizaynın yeni tendesiyasında istehsal olunur və xaric tərəfi aluminum profillərdən olan sendviç-pannellərdən hazırlanır.

Qapıların yüksək keyfiyyətli üzlük materialı onları  sınmaqdan vın cızılmaqdan qoruyur.Premium qapıların 3 kolleksiyada təklif olunur – Classic , Country və Hi-Tech.

Klassik qaraj qapıların üzlük materialı müxtəlif dizaynda həyata keçirilir və həndəsi naxışlarla fərqlənir.

Coutry qapıları dekorativ döymə elemetlərlə bəzənib və qədimi açılan qapılara stilləşdirilib.

Hi-Tech qaraj qapıları 4 variantda olan moldinqlərlə hazırlanır.

Bütün Premium qapıları əl ilə hazırlanır,ona görə də unikal,təkrarsız  görünüşə malikdir.Premium qapıları RSD02 seriyalı qapılarla eyni konstruksiya və istismar xarakteristikası daşıyır

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Açılma və bağlanma dövrü 25000
İstilikkeçirmə 1,13 м² °C/Vt
Səsizolyasiya 24 db
Külək təzyiqi 5 sinif (200 km/saat)
havakeçirməzliyi 2 sinif (hava təzyiqi 50 pa)
sukeçirməzliyi 1 sinif (su təzyiqi 30 pa)
Qalxma gücü 22,5 kq qədər
Yanacaq təminatı Г2  ГОСТ 30244-94
Yanmaq qruppu В2  ГОСТ 30402-96
Darvaza parça çəkisi 11,2 kq/m²

          

Konstruksiya

“Premium” qaraj qapıları bir və iki taylı istehsal olunur.Taylar sol və sağ tərəflərə,həmçinin içəri və bayıra açıla bilərlər.İkitaylı qapılarda tayların biri iki şpinqaletlə fiksasiya olunur.Quraşdırma zamanı qapı ilə divarın arasında yaranan boşluğu xüsusi naşelniklərlə bağlamaq olar.Qapının kandarı standart 16 mm,ya güclənmiş 68 mm hündürlüyündə həyata keçirilir.

 

          

DOORHAN şirkəti sənaye seksiyalı qapıları sənaye obyektlərin qapı yerlərinə quraşdırılır-müəssələrdə,anbarlarda,ticarət,ofis və s. gərgin avtonəqliyyat hərəkəti olan yerlərdə.Onlar 3 əsas hissələrdən ibarətdir: lay,yönəldici sistem və torsion cihaz.qapıların layı Sendviç-paneldən (seriya İSD01),panoram paneldən (İSD02) və kombinasiya edilmiş paneldən hazırlanır.Tirin,tavanın və binanın arxitektur xüsusiyyətindən asılı olaraq,qapılar 11 tip qalxma sistemi ilə istehsal ola bilər.Doorhan şirkətinin sənaye seksiyalı qapıları yüksəkdavamlıdır və intensiv istismarı nəzərdə tutulmuşdur,fasiləsiz uzun müddət (100000 açılma/bağlanma) işləyə bilər.Qapı arasının ölçüsü və qalxma üsulundan asılı olaraq,qapılara xüsusi konstruktiv elementlər quraşdırılır:

-Gücləndirilmiş yan qapaqlar

-Aluminum profillər

-Armaturlaşmış profillər

-İkiqat yan dirəklər

-Güclü sənaye çarxlar

-Xüsusi kronşteynlər

-sənaye petlilər

-omeqa profillər

Torsion cihazın montajı üçün işlənilən unikal “Quck Tix” sistemi sənaye qapıların quraşdırılması müddətini 4 dəfə azaldır.DOORHAN seksiyalı qapılar Rusiyanın və Avropanın bütün standartlarına uyğundur.DOORHAN qapıları müxtəlif hava və istismar şəraitlərinə münasibdir,bütün sertifikatlara uyğundur.

DOORHAN şirkəti 2 seriya sənaye qapılar istehsal edir:

-İSD01- sendviç-panellərdən

-İSD02-panoram seksiyalardan(aliminun panellərdən polimer şüşələnməklə.

                                 

DOORHAN rol və rulon qapıları nəqliyyatın girişi və çıxışı ,kiçik ölçülü qapı arası olan binalardan keçirilən yerlərdə quraşdırılır.Bu onların xüsusi konstruksiyası ilə əsaslandırılır,açılma zamanı onların elastik layları profillərdən profillərdən vallara fırlanıb yığılır.

Rol qapıların və polad rulon qapıların konstruksiyası hər cür qapı aralarına montaj edilməsinə imkan verir.

DOORHAN şirkətinin rol qapıları və rulon qapıları mağaza vitrinlərinin müdafiəsində geniş istifadə olunur.Bundan əlavə bu qapılar küçədə bağlı ərazilərin girişində quraşdırıla bilər.

DOORHAN şirkətinin rollet sistemərinin komplektləri müasir avtomatik xətlərdə istehsal olunur.Bütün metal hissələr sinkləşdirilib,bu da paslanmağa qarşı kömək edir və rolletin istismar müddətini uzadır.Rolletlər (sink örtüyü minimum 18 mm) istismarda etibarlı və təhlükəsizdir,mexaniki zədələrə davamlıdır.Uzunmüddətli istismara naildir.

            

DOORHAN qatlanan və kənaraçəkilən qapıları sənaye müəssələrində iri qapıları olan anbarlarda,qarajlarda,nəqliyat depolarında,uçan aparatların anqarlarında,avtosalonlarda və s. quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub.Bu qapılar sendviç-panellərdən hazırlanır və buna görə böyük səs-termoizolyasiya xüsusiyyətə malikdir.Qapıların perimetrində quraşdırılmış çoxkameralı bərkidicilər tamamilə yelçəkməyə,istilikitirməyə və donmağa imkan vermir

         

Hər bir müəssənin əsas xərc maddəsi-istehsalat və anbar binaların isitmə soyutma sistemidir.Elastik PVX-qapıların istifadəsi elektrik qənaətinin ən effektiv üsullarından biridir.Onlar sənaye,anbar,ticarət obyektlərində otaqların biri birindən izolyasiya məqsədi ilə quraşdırılır.PVX-qapılar mikrohavanı stabilizasiya edir,nəmdən qoruyur,istesmarda davamlı və təhlükəsizdir,elastik və şəffaf materialdandır.DOORHAN şirkəti üç cür PVX-qapı istehsal edir

-Zolaqlı pərdələr

-Açılan plyonkalı qapılar

-Sürətli rulon qapılar

         

DOORHAN küçə qapıları bağlı əraziyə avtonəqliyatın icazəsiz giriş/çıxışının qabağını almaq üçün quraşdırılır.Onlar aluminum profillərdən və sendviç-panellərdən hazırlanır.Nəticədə,bu yüngül konstruksiyasına görə,asanlıqla açılıb / bağlanırlar.Qaynaq hissələrin olmadığına görə,həmçinin üst örtüyünə görə,bu qapılar paslanmağa qarşı davamlıdır.Bu xüsusiyyət qapıların uzun müddət estetik görünüşünü və istismarını qoruyur.Küçə qapılarının konstruksiyası böyük davama malikdir və xüsusi texniki xidmət tələb etmir.Bu qapılar müxtəlif hava şəraitlərinə uyğun tərtib olunub və güclü küləklərə dözümlüdürlər.Bunların hamısı yüngül istismara imkan verir.Geniş ölçü diapazonunda hazırlandığına görə sənayə müəssələrində işlənə bilər.Küçə qapıları yeganə dizayn həllində hasar sekciyaları ilə hazırlana bilər.DOORHAN binanın müxtəlif fasad elementlərini,sekciya qapılarını və rolletlərini hazırlayır. “DOORHAN” şirkətinin avtomatik küçə qapıları istismarda ən əlverişlisidir.Ötürücünün köməkliyi ilə pultla,nəqliyatdan çıxmadan,qapıları uzaqdan idarə etmək mümkündür. “DOORHAN” şirkətinin küçə qapıları bütün standartlara uyğundur və sertifikatlaşdırılıb. “DOORHAN” şirkəti 2 cür küçə qapıları istehsal edir:

-Çəkilən

-Açılan

Onların konstruksiyası biri birindən fərqlidir

                                    

DOORHAN şirkətinin yanğınaqarşı qapıları binaların daxilində qapı aralarına,qonşu otaqları yanğından və tüstüdən qorumaq məqsədi ilə quraşdırılır.Qapıların yanğınadavamlığı onların sendviç-panellərinin konstruksiyasında xüsusi mineral pambıq yerləşdirilir,xüsusi profillər,rezin bərkiçidilər və germetizasiya üçün termogenişlədici lent quraşdırılır.Bunların sayəsində qapılar tüstünün qarşısını tamamilə saxlayır.Yanğınaqarşı qapılar yanğın zamanı onların avtomatik bağlanmağını nəzərdə tutub.Elektroprivod olmayan halda elektromaqnitdən istifadə olunur.O qapıları açıq halda saxlayır,yanğın siqnalı daxil olan kimi aralanır və qapılar bağlanır.

DOORHAN yanğınaqarşı qapıları yüksək davamlıdır və səs-termoizolyasiyalıdır.Onların uyğunluq sertifikatları var.Yüksək keyfiyyətli materiallardan və müasir texnologiya ilə istehsal olunur.

      

Ən yaxşı qiymət təklifi üçün bizə yazın!