Avtomatlaşdırma sistemləri

DOORHAN şirkəti qapı və rolletlər üçün aşağıda göstərilən avtomatik qurğular istehsal edir

-Qapilar üçün elektroötürücülər

-Rolletler üçün elektroötürücülər

-Şlaqbaumlar

-Bollardlar (müdafiə dirəkləri)

-İdarəetmə və mühavizə qurğuları (distension idarəetmə pultları,fotoelementlər və s.)

DOORHAN şirkətinin qapı və rollet avtomatikası idarəetmədə və quraşdırılmada sadədir,yüksek istismar xarakteristikası var,az miqdarda elektroenerji istifadə edir ve bütün müasir dizayn tendensiyalarına uyğundur.DOORHAN şirkətinin avtomatizasiya sistemləri hər cür hava şəraitində işləməyə uyğundur və ona görə davamlı və təhlükəsizdir.

Qaraj zəncirvari ötürücülər,qaraj seksiyali qapıların avtomatlaşdırması üçün DOORHAN şirkəti özünün və FAAC Italiya şirkətinin istehsalı olan elektroötücürülər təklif edir.DOORHAN şirkəti orta və yüksək iş gərginliyi olan seksiyalı qapılara seksional -500/750/1200 və Fast 750 seriyalı ötürücülər təklif edir,orta və alçaq iş gərginliyi olan seksiyali qapılara isə FAAC D600/1000 seriyalı ötürücülər quraşdırılır

Üstünlüyü:

– Ötürücülərin distansiya radioidarəsi

–Qapıların layının  möhkəm fiksiyası (əlavə bağlayan cihazlar lazım olmur)

–Elektroenerjinin olmayan zamanı açılma sisteminin koməyi ilə asan açılır

–Elektroşəbəkənin stabil işləməyən zamani ötürücülərin normal istismarı

–Qarajın işıqlanma ekonomlampa (40vt)

–Enerjiqənaətli (gözləmə zamanı 8vt)

–İstismarın uzun müddəti

–Sərbəst işləmə

–Dayanmaqabiliyyəti sistemə ağırlıq vermir

–İşin qurulmasının asan proqramlaşması

–Bir maneçilik yaranan zaman avtomatik dayanma

–Avtomatik bağlama funksiyasının koməkliyi ilə yubanma vaxtının proqramlaşması

      

Sənaye val ötürücülər sənaye qapilarin avtomatlaşdirmasi üçün Doorhan şirkəti Doorhan,FAAC (italiya) və GFA(Almaniya) –da istehsal olan elektroötürücülər təklif edir.Doorhan şirkəti orta ve yüksək iş gərginliyi olan seksiyali qapilara Shaft -30/45-60/120 və FAAC 540 BDR seriyalı ötürücülər təklif edir Yüksək iş gərginliyi olan qapılara isə GFAA SE 5.24/14.21 seriyalı ötürücülər quraşdırılır xüsusi patentləşmiş texnologiya torsion prujininin qırılma halında qapıların saxlamasına imkan verir o yerlərdəki partlayan qazlar (uçan maddə ilə) saxlanılır seksiyali qapıların avtomatlaşdırılmasına GFA SE 9.24 və SI 40.15 seriyalı ötürücülər quraşdırılır

Üstünlüyü:

-ötürücülərin distansiya radioidarəsi

–avtomatik sistemə əlavə cihazlarin quraşdırılması

–aluminum korpusun sayəsində mexaniki zədələnmədən və ətraf mühitin təsirinden qorunur

–əlavə soyuducu radiatorun sayəsinde dahada intensiv istismar imkanı

-her cür qalxma tipli qapılarda istifadə olması

-quraşdırılmanın sadəliyi (kronşteyn köməkliyi ilə)

–iri sahəli qapılara quraşdırılma

–elektro enerjinin olmayan zamani elle idarəetmə

–quraşdırılmanın sadəliyi

-elektroşəbəkənin qeyri stabil iş rejimi zamanı

      

Doorhan şirkətinin slidinq seriyasının ötürücüləri küçə və yanğınaqarşı çəkilən qapıları üçün təklif olunur.Onlar “yağ vannası” texnoligiyası ilə istehsal olunur.Bu texnologiya elektromühərriyin və radiatorun bir korpusda maşın yağına yerləşdirilməsindən ibarətdir.Bu texnologiya sayəsində yüksək iş gərginliyindən asılı olmayaraq elektroötürücülər qızmadan işləyir.Bu onlarin istismar xarakteriskasını yaxşılaşdırır,davamlılığını çoxaldır və işləmə müddətini uzadır

Slidinq -800 seriyalı ötürücüləri məişət çəkilən çəkisi 800 kq qədər olan qapılara quraşdırılır

Sliding -1300 ötürücüləri məişət və sənaye çəkilən,çəkisi 1300 kq qədər olan qapılara quraşdırılır

Sliding -2100 ötürücüləri çəkisi 2100 kq qədər olan məişət və sənaye çəkilən qapılara quraşdırılır

Üstünlüyü:

-geniş temperatur diapazonunda istifadəsi

-elektroşəbəkənin qeyri stabil olan şəraitində ötürücünün sabit işləməyi

–sadə elektrik sxeminin sayəsində asan quraşdırılması

Texniki xüsussiyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Model Sliding-800 Sliding-1300 Sliding-2100
təchizat gərginliyi, V 220
Qüvvə, Vt 250 550 750
Reduktorun nisbəti 1:32
Reyka, mm M4-addım 12,566
Maksimal xəttli güc, H 600 900 1350
Maksimal fırlanma anı, Hm 20 27,5 43
Termoqüvvə, ºС 125
İntensivlik, % 50 70
Temperatur, ºС от -40 до +60
Mühafizə sinifi IP44 IP54
Darvazanın maksimal ağırlığı, kq 800 1300 2100
Darvazanın sürəti m/dəq 12 10
Limit açarları maqnitli
Qabaritli mühərrik DхBхQ, mm 270x290x200
Ötürücünün şəkisi, kq 10,5 15 16
Fırlanma sürəti, fır/dəq 1380 1400
Cərəyan, А 1 1,5 3,5
Elektrik tutum, mkf 10 22 37

Konstruksiya

 1. İnteqrasiya edilmiş kontrol
 2. Elektromühərrik
 3. Dişli təkər Z16
 4. Kontaksız açar limitləri
 5. Disk dayamalar
 6. Reduktor korpusu

Komplektasiya və aksessuarlar

BAZA AVADANLIQLAR KAYAR-800KIT / KAYAR-1300KIT / KAYAR-2100KIT
Daxili nəzarət vahidi ilə ötürücü 1 əd.
Montaj bazası 1 əd.
Qəbuledici 1 əd.
Dişli reyka 30×12 M4 1 m 4 əd.
Siqnal lampası 220 1 əd.
Fotoelementlər  25 m 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.

Sənaye qapılar üçün FAAC ötürücüləri elektromexaniki ötürücü FAAC 741 çəkisi 900 kq qədər küçə qapılarında istifadə olunur

Üstünlüyü:

-İdarəetmənin çevirmə platosunun sayəsində ötürücünün asan quraşdırılması

–İş rejiminin asan proqramlaşdırılması

–İdareətmə blokunun geniş diapazonunda qurulması

–Əlavə müdafiyə kimi olan plastik korpusun sayəsində ötürücünün idarəetmə blokunun işi dahada etibarlı olur

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Model 741
Gərginlik (+6 -10%) 230 В/50
Çıxış gücü 500 Vt
Çıxış cərəyan 2,2 А
Kondensator 12,5 mf
Hidravlik güc 650 Н
Fırlanma anı 24 Нm
Termomühafizə 140 °С
Maks.kəmər çəkisi 900 kq
 Dişli təkər Z16
Darvaza sürəti 12 m/dəq
Maks.darvaza sürəti 15 m
Limit açarları növü maqnitli
Düzəltmə cəhdləri elektronlu
İntensivlik S3 – 40 %
Temperatur от -40 dan +60 °С qədər
Mühərrikin çəkisi 11 kq
Mühafizə sinifi IP 44

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza komplektasiya
Inteqrasiya kontrol 740D 1 pc ilə sür. 1 əd.
Dişli reyka 30х12 M4 1 m 4 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Elektrik açarı 1 əd.
Qəbuledici 868 mqh antenna ilə 1 əd.

FAAC 746ER elektroötürücü küçə ve yanğınaqarşı çəkilən 600 kq qədər olan qapılara quraşdırılır

Üstünlüyü:

-Dairəvi tənzimləşdirilən muftanın sayəsində ötürücünün təhlükəsiz istifadəsi

–İş rejiminin asan proqramlaşması

–Ötürücünün işinin geniş qurulma diapazonu

–Əlavə müdafiyənin olan plastik korpusu ötürücünün idarəetmə blokunu dahada etibarlı edir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Gərginlik 220 (+6/-10%) В
Qüvvə 300 Vt
Reduktorun ötürücü lük nisbəti 1:30
Şestern tipi Z16 – Z20
Reyka М4 – addım 12,566 mm
Maksimal qüvvə 625 (Z16) – 500 (Z20) Н
Maksimal fırlanma anı 20 Нм
Termoqoruyucu 120 °С
İntensivlik 70 %
Yanğın həcmi 1,8 L
Yağın tipi FAAC XD 220
İşin temperatur diapazonu от -40 dan +60 °С qədər
Ötürücünün çəkisi 14 kq
Mühafizə sinifi IP 54
Darvazanın maks.ağırlığı 600 (Z16) – 400 (Z20) kq
Darvaza sürəti 9,6 (Z16) – 12 (Z20) m/dəq.
Maksimal iş gedişi (vaxtdan asılı) 50 (Z16) – 40 (Z20) m
Mufta 2 disk «yağ vannasında»
Qoruyucu mayalanma kataforez
Nəzarət bloku 780D
limit açarları maqnitli
Mühərrikin Elektrik xüsusiyyətləri
Fırlanma sürəti 1400 fır/dəq.
Qüvvə 300 Vt
Cərəyan 1,5 A
Elektrik tutum 25 MF
elektrik enerjisi təchizatı 230 (+6/-10%) V

Komplektasiyalar və aksesuarlar

Ötürücü 746 yağ vannasında 1 əd.
Montaj baza 1 əd.
Dişli Reyka  30х12 M4 1m 4 əd.
Siqnal lampası 220V 1 əd.
 Fotoelementlər (alıcı, transmitter)20 m 1 əd.
Elektrik açarı 1 əd.
Qəbuledici 868 Mqh inteqrasiya olunmuş antena ilə 1 əd.

Sənayə darvazalar üçün FAAC 844ER elektroötürücülər çəkisi 1800 kq qədər olan sənayə küçə ve yanğınaqarşı qapılarına quraşdırılır

Üstünlüyü:

-Dairəvi tənzimləşdirən muftanın sayəsində ötürücünün təhlükəsiz istifadəsi

-İş rejiminin asan proqramlaşdırılması

-Ötürücünün işinin geniş qurulma diapazonu

-Əlavə plastik korpusunun sayəsində ötürücünün idarəeetme blokunun işini daha da etibarli edir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsussiyətlər
Elektrik həcmi 230 V (~ +6 -10% 50 qh)
Qüvvə 650 Vt
Reduktorun zamanı 1:30
Mexanizm tipi Z16 – Z20
Reyka М4 – addım 12,566 mm
Maksimal güc 1100 (Z16) – 880 (Z20) Н
Maksimal fırlanma anı 35 Нм
Termomühafizə 120 °С
İntensivlik 70 %
Yağın həcmi
Yağın tipi FAAC XD 220
Temperatur diapazonu -от 40 до +60 °С
Ötürücünün çəkisi 14,5 kq
Mühafizə sinifi IP 54
Darvazanın maksimal çəkisi 1800 (Z16) – 1000 (Z20) kq
Darvazanın sürəti 9,5 (Z16) – 12 (Z20) m/dəq.
Maksimal iş vaxtı (vaxtdan asılı olaraq) 40 (Z16) – 50 (Z20) m
Mufta 2 disk “yağ vannasında”
Mühafizə kataforez
Nəzarət bloku 780D
Açar kilidi maqnitli
Mühərrikin elektrik xarakteristikası
Fırlanma sürəti 1400 fır/dəq.
Qüvvə 650 Vt
Cərəyan 3,5 А
Kondensatorun həcmi 35 mf
Gərginlik 230 V (~ +6 -10% 50 Qh)

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza komplektasiya
Ötürücü  844ER yağ vannasında 1 əd.
Montaj 1 əd.
Dişli reyka 30х12 M4 1 м 4 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.
Qəbuledici 868 Mqh (antena ilə) 1 əd.

Sənaye qapıları üçün FAAC 884 MC (üç faralı) elektroötürücü çəkisi 3500 kq qədər olan çəkilən küçə qapılarının avtomatlaşdırılması üçün təyin edilir

Üstünlüyü:

-Dairəvi tənzimləşdirən muftanın sayəsində ötürücünün təhlükəsiz istifadəsi

-İş rejiminin asan proqramlaşdırılması

-Ötürücünün işinin geniş qurulma diapazonu

-Əlavə plastik korpusunun sayəsində ötürücünün idarəetmə blokunun işini dahada etibarlı edir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Gərginlik 380 V 3 faza+N (50 Qh)
Qüvvə 850 Вт
Reduktor nisbəti 1:43.2
Ötürücü növü Z16
Reyka 30х30 modul 6
Maksimum qüvvə 3200 Н
Maksimum an 155 Нm
Termomühafizə 120 °С
İntensivlik 50%/(2000кг) 100%
Yağ həcmi 2 л
Yağ tipi FAAC XD 220
Temperatur от -20 до +60 °С
Ötürücü çəkisi 50 kq
Mühafizə sinifi IP 55
Darvza çəkisi 3500 kq
Darvaza sürəti 10 m/dəq.
Maksimal iş gedişi (vaxtdan asılı olaraq) 42 m
Mufta 2 disk yağ vannasında
Korpusun örtüyü katafrez
Nəzarət bloku 884Т (daxili)
Açar kilidi mexaniki
Mühərrikin elektrik xüsusiyyətləri
Fırlanması 1400 fır/dəq.
Qüvvə 650 Vt
Cərəyan 3,5 А
Kondensatorun həcmi 35 Mf
Gərginlik 230 В (50 Qh)

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza komplektasiya
Ötürücü 884 (yağ vannası) 1 əd.
Montaj örtüyü (884 üçün) 1 əd.
Qanad Z16 M6 (884 üçün) 1 əd.
Dişli reyka 30 X 30 М6 1 metr (884 üçün) 4 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Qəbuledici 868 Mqh (antenalı) 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.

FAAC 409 ötürücüsü layların uzunluğu 4m qədər olan taybatay açılan küçə qapılarına quraşdırılır,daxilə və xaricə açılma imkanı verir.Qapıya külək gücünün təmsindən asılı olaraq ötürücünün laylara quraşdırılma sahəsi hesablanır

Üstünlüyü:

-Qapının həm daxilə həm xaricə açilmağını mümkün edir

-Kənar söndürücülərin köməyi ilə kənar vəziyyətdə ötürcünü saxlamaq imkani və layların qıraq vəziyyətində asta sürətlə hərəkəti ötürücünün istismar müddətini uzadır

Ötürücünün rahat qurulması idarəetme blokunda rəqəmsaylı displeyin sayəsində əldə edilir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Təchizat gərginliyi 230 V~
İstifadə olunan enerji 300 Vt
İstifadə olunan cərəyan 1,3 A
Termomühafizə 140 ºС
Kondensator 8 mf
Güc 3000 Н
yol uzunluğu 400 mm
Sürət 16 mm/san
Stvorkanın maksimal uzunluğu 4 m*
İntensivlik 20 ºС dərəcədə 35%
Saatda minimal dövr 20 ºС dərəcədə ~25
Temperatur diapazonu -40 dan +55 ºС qədər
Ötürücünün çəkisi 8 kq
Mühafizə sinifi IP44

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza komplektasiya
Ötürücü FAAC 409 2 əd.
Nəzarət platasının korpusu (452 üçün MPS, 455 D) 1 əd.
İdarəetmə platası 455 D  (411 üçün, 422СВАС, 390) 1 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.
Qəbuledici 868 Mqh (antena) 1 əd.

DOORHAN xətt ötürücüləri

Sing 3000 elektroötürücülər eni 3m qədər çəkisi 800kq qədər olan,taybatay açılan küçə qapılarına quraşdırılır və layların həyətyanı sahənin daxilinə açılmasına imkan verir

Swing 5000 elektroötürücülər

Eni 5m çəkisi 1000kq qədər olan,taybatay açılan küçə və yaniğaqarşı qapılarına quraşdırılır və bu layların həm daxilə həm də xaricə açılmasına imkan verir

Üstünlüyü:

-Kənar söndürücülərin köməyi ilə qıraq vəzziyət ötürücünü salmaq imkani onun istismar müddətini uzadır

-Möhkəm aluminum korpusun sayəsində mexaniki zədələnmədən və ətraf mühitin təsirindən qorunur

-Qapıların laylarının daxilə və xaricə açılma imkanı

-Quraşdırılməş mexaniki dirəklərin sayəsində ötürücünün işi dahada etibarlı olur

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Model
Swing-3000
Swing-5000
Çəkisi, kq 10 11
Elektrik, V/Qh
220/50
işlədilmiş cərəyan, А
1,2
Qüvvə, Vt
150
İntensivlik, %
50
Mühafizə sinifi
IP54
Güc, Н
3000
Qaykanın hərəkət sürəti, mm/dəq
15
Temperaturun diapazonu, °С
-40  dən +55 qədər
Ötürücünün ölçüsü, mm 793х88х126 993х88х126
İş gedişi, мм 300 500
Darvazanın maksimal eni , m 3 5
Darvazanın maksimal çəkisi, kq 800 1000

Konstruksiya

 1. MOTOR-REDUKTORUN KORPUSU
 2. VİNT
 3. QAYKA
 4. MOTOR-REDUKTOR
 5. AXIRINCI KRONŞTEYN
 6. ARXA KRONŞTEYN

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza komplektasiya SWING-3000KIT/SWING-5000KIT
Swing darvaza ötürücüsü, 2 əd.
idarəetmə platanın korpusu (452 MPS, 455 D) 1 əd.
idarəetmə platası FAAC 452MPS .( 411,422CBAC,390) 1 əd.
DoorHan 220 V siqnal lampası 1 əd.
fotoelementlər DoorHan 25 m 1 əd.
açar – düymə DoorHan 1 əd.
qəbuledici DoorHan 1 əd.

FAAC 411 elektroütürücüsü layların uzunluğu 3,5 m olan taybatay daxilə açılan küçə qapılarında quraşdırılır ötürcünün laylara quraşdırılma sahəsi qapıya külək gücünün təsirindən asılı olaraq sayılır

Üstünlüyü:

-Kənar söndürücülərin köməyi ilə kənar vəziyyətdə ötürücünü saxlamaq imkanı və layların qıraq vəziyyətində asta sürətlə hərəkəti ötürücünün istismar müddətini uzadır

-Möhkəm aluminum  korpusun sayəsində mexaniki zədələnmədən və ətraf mühitin təsirindən qorunur

-Quraşdırılmış mexaniki dirəklərin sayəsində ötürücünün işi dahada etibarlı olur

-Ötürücünün rahat qurulması idarəetmə blokunda rəqəmsaylı displeyin sayəsində əldə edilir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Gərginlik təchizatı 230 V
İşlədilən qüvvə 250 Vt
İşlədilən cərəyan 1,1 A
Termomühafizə 140 ºС
Kondensator 6,3 mf
Güc 2000 Н
Yol uzunluğu 300 mm*
Sürət 16 mm/san
Stvorkanın maksimal uzunluğu 3,5 m**
İntensivlik 20 ºС dərəcədə 35%
1 saatda minimal dövr 20 ºС dərəcədə ~30
Temperatur diapazonu от -40 до +55 ºС
Ötürücünün çəkisi 6,5 kq
Mühafizə sinifi IP44

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza komplektasiya
Ötürücü FAAC 411 2 əd.
İdarəetmənin plata korpusu  (452 MPS, 455 D üçün) 1 əd.
İdarəetmə platası 455 D (411, 422СВАС, 390 üçün) 1 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Açar kilid 1 əd.
Qəbuledici 868 Mqh (antena ilə) 1 əd.

FAAC S418 elektroötürücü layların uzunluğu 2,7m olan taybatay açılan küçə qapılarına quraşdırılır və qapıların içəri açılmağına imkan verir.Ötürücünün laylara quraşdırılma sahəsi qapıya külək gücünün təsirindən asılı olaraq hesablanır .

Yeni ötürücünün üstünlüyü:

-Stokun hərəkəti 390 mm olduğuna görə layı uzunluğu 2.7m qədər olan qapılara ötürücünü quraşdırmağa imkan var.

-İşıq sönəndə idarəetmə platoya (24v) ehtiyat elektrocərəyanın akkumulyatorunu (X-BAT) qoşub qapıları etmək olur

-Ötürücünün berkidilme kronşteynləri quraşdırmağı qaynaqsız etməyə imkan verir

-Ötürcünün şəbəkəyə qoşulması bir dənə ikijilali kabellə həyata keçirilir

-Qapının açılıb-bağlanması üçün mexaniki dayaqlar quraşdırılır

-Müasir və eleqant dizayn

Texniki xüsusiyyətlər

Gərginlik təchizatı 220 V
Motora işlədilən qüvvə 24 V
Qüvvə 35 Vt
Cərəyan 1,5 А
Maksimal güc 1800 N
Ştok hərəkəti 350 mm
Ştok hərəkətinin sürəti >2 sm/s
Darvazanın ştokunun uzunluğu 2,3 m
1 gundə maksimal dövr rəqəmi ( t=20 °С dərəcədə) 80
Sonrakı maksimal dövr rəqəmi (t=20 °С dərəcədə) 30
Temperatur diapazonu -40 dan +55 °С qədər
Ötürücünün ölçüsü 825x104x125 mm
Ötürücünün çəkisi 6 kq
Mühafizə səviyyəsi IP54

Komplektasiya və aksessuarları

Baza Komplektasiya
Qurd növlü ötürücü FAAC S418, 24 VDC 2 əd.
Hərlənən darvazanın idarəetmə blokun ötürcüsü, 24 VDC 1 əd.
İkiməftilli fotoelementlər XP15B
1 əd.
Siqnal lampası 24 V 1 əd.
Qəbuledici 868 mqh XF868 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.

Elektromexaniki ötürücü ARM-320 çəkisi 800 kq qədər olan küçə və ayrı quraşdırılmış kiçik qapıların avtomatlaşdırılması üçün quraşdırılır o qapılardakı dayaqların ölçüləri ayrı ötürücünün quraşdırılmasını imkan vermir ona görə də bu ötürücülər istifadə olunur

Üstünlük:

-Yüksək təhlükəsizliyi və etibarlığı

-Həm daxilə həm xaricə açılma imkanı

-Linklərin sıxılma zonasının olmamağı

-Qaynaqsız quraşdırılma

-Hər cür səthə qurasdırılması

-Həm sağ həmdə sol laya eyni tipli ötürücü quraşdırılır

-Blokdançıxma sisteminə asan giriş

-Ətraf mühitin neqativ təsirindən güclü müdafiyə

-Ötürücünün qalvanizasiya olunmuş linkləri paslanmaya qarşı yüksək davamlıdır

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyət
Gərginlik təchizatı 220 V
İntensivlik 30%
Mühafizə sinifi IP54
Temperatur diapazonu -20 dən+55 оС qədər
Fırlanan an 320 Нnm
Yuvanın eni 4000 mm qədər

Konstruksiya

 1. Motor-reduktor
 2. Düz rıçaq
 3. Əyri rıçaq
 4. Ötürücünün kronşteyn bərkidicisi
 5. Rıçaqın kronşteyn bərkidicisi
 6. Limit açarları

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza Komplektasiya ARM-320KIT
Darvazanın ötürücüsü ARM-320,stvorkanın çəkisi 400 kq qədər 2 əd.
İdarəetmə platasının korpusu (452 MPS, 455 D üçün) 1 əd.
İdarəetmə platası FAAC 452MPS  (411, 422CBAC, 390 üçün) 1 əd.
DOORHAN siqnal lampası antenalı 220 V 1 əd.
DOORHAN fotoelementlər  25 m 1 əd.
Açar-düymə DoorHan 1 əd.
DOORHAN qəbuledici 1 əd.

FAAC 390 ötürücüləri uzunluğu 3,5m qədər olan taybatay açılan küçə qapılarının avtomatlaşdırması üçündür

Üstünlüyü:

-Həm içəri həm bayıra qapıların 125 (dərəcə) açılma imkanı

-İdarəetmə blokunda rəqəmsaylı displeyin sayəsində ötürücünün rahat quraşdırılması

Texniki xüsusiyyət

Elektro-ötürücünün texniki xüsusiyyətləri
Gərginlik təchizatı 230 V (+6%-10%)/50 QH
İşlədilən qüvvə 280 Vt
Maksimal fırlanma dövrü 250 Nm
Künc sürrət 15 º/san
İntensivlik 15 dövr/saat
İş temperaturu -30 dən +55 ºС qədər
Mühərrikin çəkisi 11,5
Mühafizə sinifi IP44
Stvorkaların maksimal uzunluğu 1,8 elektromexaniki açarsız
3 elektromexaniki açarla

 

ELEKTRİK MOTORUNUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Fırlanma tezliyi 960 об/мин
Gear nisbəti 1:640
Termomühafizə 140 ºС
Güc 280 Вт
İstifadə olunan enerji 1,5 А
Kondensator 8 мкФ
Təchizat gərginliyi 230 В (+6%-10%)

Komplektasiya və aksessuarlar

Baza Komplektasiya
Ötürücü FAAC 390 2 əd.
Rıçaq (390 üçün) 2 əd.
İdarəetmə platasının korpusu (452 MPS, 455 D üçün) 1 əd.
İdarəetmə platası 455 D (411, 422СВАС, 390 üçün) 1 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Komplekt limit açarları 4 əd.
Açar kilidi 1 əd.
Qəbuledici antena ilə 868 Mqh 1 əd.

Link ötürücülər FAAC 391

FAAC 391 elektroötürücü layı 2,5m qədər olan küçə taybatay açılan qapıların avtomatlaşdırması üçündür

Üstünlüyü:

-qapıların həm içəri həm bayıra 125 (dərəcə) açılması

-,,2easy” texnalogiyanın istifadəsi hər bir aksesuarların asanlıqla birləşməsinə imkan verir

-Bütün qurğular ikijilalı kabellə birləşir

-İçinə quraşdırılan idareətmə bloku ötürcünün quraşdırılmasını asanlaşdırır

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Gərginlik təchizatı 230 V(+6%-10%)/50 Qh
İşlədilən qüvvə 300 Vt
Maksimal cərəyan gücü aksesuar üçün 0,1 A
Maksimal cərəyan gücü aksesuar şinasında 0,4 A
qoruyucuları F1=avtomatik; F2=2 А-250 v
İş temperaturu -20 dən +55 ºС qədər
Əməliyyatın məntiqi А,E,ЕР,АР,A1,B,C
İş vaxtı 16 san.
Pauza vaxtı proqramlaşan (0 dan 10 dəq. qədər)
Birləşdirici giriş elektrik enerji təchizatı, elementlərin batareyası ХF433 və ya ХF868
Birləşdirici çıxış elektro-mühərrik, siqnal lampası, aksesuarlar üçün enerji, elektro-açar, kontakt işıqlanma

(90 san)

Funksiyalar Əməliyyat məntiqi, açılış / bağlanma sürəti
Öyrənmə funksiyası Fasilə vaxtı, bağlandıqdan sonra 2-cibinin gecikməsi
Radiokanalların əlaqə tipi DS, SLH (max 250 kanallar ) LC (max 250 kanallar )

CBAC hidravlik elektroötürücü layın eni 2,2m taybatay açılan və yüksək işgərginliyi olan sənayə qapılarının avtomatlaşdırılması üçündür.Hidrovlik ötürücülərin içində FAAC 400 ən yaxşı dartıcı qüvvə xarakteristikası var.Ötürücü iki kronşteynin köməkliyi ilə qapının layına və ya dirəyə birləşdirilir.Elektrik nasosu hidravlik porşeni hərəkətə gətirir və qapıya birləşmiş porşen öz növbəsində onu açıb-bağlayır əl ilə blokdan çıxartma quraşdırılan qıfılın köməyi ilə olur ötürücünün istismarı üçün qapılara mexaniki dayaqlar quraşdırılır

Üstünlük:

-Ötürücünü hidravlik qıfıllarının sınmaqdan müdafiyəsi

-Qapıların bağlı halında yaxşı fiksasiya

-Hidravlik müdafiyə sistemi

-Ötürücü bir dənə üçjilalı kabellə birləşir

-Elektroenerji olmayanda qapı əl ilə rahat açılıb-bağlanır

-Əlavə təhlükəsizlik və radioidarə etmə cihazların qurulma imkanı

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Gərginlik təchizatı
230 V +6% -10% 50 Qh
İşlədilən qüvvə 220 Vt
İşlədilən cərəyan 1 A
Sürət 1400 fır/dəq
Termomühafizə 120 ºС
Ştokun xəttli sürəti 1 sm/san
Ştokun iş uzunluğu 260 mm
Dartma gücü 6200 N
Stvorkanın maksimal uzunluğu 2,2 m
Hidrovlik açar 2
Yağın nasosla vurma sürəti 1 l/dəq
Mühafizə sinifi IP55
İç temperaturun diapazonu  -40 dan +55 °С qədər
Çəki 8,6 kq

Komplektasiya və aksesuarlar

Ötürücü 400СВАС 2 əd.
İdarəetmə platasının korpusu (452 MPS, 455 D üçün) 1 əd.
İdarəetmə platası 452 MPS (411, 422СВАС, 390 üçün) 1 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelement 20 m 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.
Qəbuledici antena ilə 868 Mqh 1 əd.

Elektroötürücü CASIT MR300-SEZ63(1003/mo/s(3+0) 1004/mo/s(4+0) 1005/mo/s(5+0) 1006/mo/s(6+0) 1008/mo/s(8+0) 2006/mo/s(8+8) EK1000,EK2000) modelli qapılar üçün zəncirvari ötürücü yuxarı yönəldicidə quraşdırılan dirəkdə fiksasiya olunur,layların hərəkəti zəncirin köməkliyi ilə,qıraq vəziyyətdə dayanmaq kontaktsız maqnit söndürücünün köməyi ilə bərpa olunur.

Texniki xüsusiyyət

Texniki xüsusiyyət
MR300-SEZ63 (bir fazalı) MR300-SEZ63 (üç fazalı)
Şəbəkə gərginliyi v/qh 230/60 400/60
İstifadə olunan cərəyan, А 1,5 1,1
Qüvvə, Vt 300 350
Kondensator, mkf 20
Fırlanan an, nm 25 40
Valın fırlanma sürəti, fır/dəq 42
Açılma sürəti, m/dəq 10
Darvazanın sahəsi, m² 30 qədər 30-dan çox

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza Komplektasiya
Elektro-ötürücü CASIT MR300-SEZ63 1 əd.
İdarəetmə bloku 1 əd.
Kabelli üç mövqeli idarəetmə postu 1 əd.
Zəncir (5 m) 1 əd.
Zəncir bərkidicisi 1 əd.

Elektro-ötürücü 080 PL2(1002/mo/(2+0) 2003/mo(2+1) 2004/mo(2+2) modellər qapılar üçün istifadə olunur.Ötürücü yuxarı yönəldiciyə quraşdırılan dirəkdə yerləşdirilir və layların 90 və 180(dərəcə) linkin koməkliyi ilə hərəkətinə imkan verir.Elektro-ötürücü 080 PL2(1004/mo(4+0) 2005/mo(4+1) 2006/mo)4+2) 2008/mo(4=4) modelli qapılar üçün istifadə olunur,ötürücü qapının layına quraşdırılır və qatlanma zamanı 90(dərəcə) dönür.Layların hərəkəti teleskopik ştanqanın sayəsində həyata keçirilir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Şəbəkə gərginliyi 230 V +/- 10% 50 Qh
Elektromotor 4 nəticə; 1400 fır/dəq
Kondensatorlar 14 mkf
Qüvvə 220 Vt
Ötürücü nisbəti 1:1178
Sürət 1,18 fır/dəq
Fırlanan an 50 dnm (kqs∙m)
İntensivlik 20 %
Termomühafizə 160 °C
Açılma vaxtı 90° dərəcədə 12 с
Açılma vaxtı 180° dərəcədə 24 с
Mühafizə sinifi IP50
Üzlüyü mühafizə sinifi IP53

Komplektasiya və aksesuarlar

İdarəetmə bloku
Elektro-ötürücü O&O PL2 1 əd.
İdarəetmə bloku 1 əd.
Kabelli üç mövqeli idarəetmə bloklu rıçaq 1 əd.
Rıçaq

DOORHAN valıclı ötürücülər xüsusi olaraq Rusiyanın və MDV ölkələrin hava şəraitinə uyğun istehsal olunur.Layların çəkisi 1kq-150kq ,valın diametri isə 40-dan 102mm-qədər olan rolpəncərələrin və rolqapıların avtomatlaşdırılmasında istifadə olunur.Valın içinə quraşdırılan ötürücü fırlananda rolletləri hərəkətə gətirir.Seçimə 20 modeldən artıq ötürücü təklif olunur.Onlar yüksək gücü,ölçüsü və qəza zamanı açma funksiyası ilə fərqlənirlər

               

Somry içivallı ötürücülər layın çəkisi 1-dən 150-kq,diametri 40-dan 102mm-qədər olan rollpəncərə və rollqapıların avtomatlaşdırılması üçün təklif olunur.Valın içinə quraşdırılan ötürücü val hərlənəndə rolleti hərəkətə getirir.Seçim 50 modeldən artıq ötürücü təklif olunur.Onlar yüksək gücü,ölçüsü və qəza açılma funksiyası ilə fərqlənirlər

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
  Aries 4/14 Mars 9/14 Vulkan 13/8 Jet 8/14
Gərginlik təchizatı, V, Qh 230, 50
Qüvvə, Vt 75 105 95 90
Fırlanma anı, Nm 4 9 13 8
Uzunluğu, мм 412 456 467 525
Fırlanma sürəti, fır/dəq 14 8 17
Texniki xüsusiyyətlər
Seres 10/17 Atlas 15/17 Meteor 20/17 Gemeni 25/17
Gərginlik təchizatı, V, Qh 230, 50
Qüvvə, Vt 120 140 160 170
Fırlanma anı, Nm 10 15 20 25
Uzunluğ, mm 545 575
Fırlanma sürəti, fır/dəq 17

 

Texniki xüsusiyyətlər
Appolo 30/17 Helios 35/17 Mariner 40/1 Vectran 45/12
Gərginlik təchizatı, V, Qh 230, 50
Qüvvə, Vt 160 170 240
Fırlanma anı, Nm 30 35 40 45
Uzunluğ, mm 625 575 625
Fırlanma sürəti, fır/dəq 17 12

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza Komplektasiya
Ötürücü 1 əd.
Bərkidici plastina 1 əd.
Daxili adapter 1 əd.
Xarici adapter 1 əd.

FAAC R180 val ötürücüsü layın çəkisi 180kq qədər olan prujinlı balansirovkası olan rolletlərin avtomatlaşdırılması üçün istehsal olunur.Ötürücü valın üstünə quraşdırılır və val fırlananda rolleti hərəkətə gətirir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Model R180
Gərginlik təchizatı 220 В/50 qh
İşlədilən cərəyan 2,4 А
Fırlanan an 180* Nm
Yük qaldırma 180 kq
mühərrikin fırlanma sürəti 10 fır/dəq
Temperatur diapazonu -40 dan+55 °С qədər
Ötürücü adapterın daxili diametri 60/48*/42* mm
Ötürücü adapterın xarici diametri 200/220** mm
Rulon darvazaların maksimal hündürlüyü 8 m
Rulon qapıların maksimal eni 4,5 m
Mühərrikin çəkisi 8,7 m
Fasiləsiz iş vaxtı (25 °С temperaturda) 100 san.

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza Komplektasiya
Ötürücü 1 əd.
elektro-əyləc 1 əd.
Düyməli söndürücü SWB 1 əd.

GFA val ötürücüləri layın çəkisi 500 kq qədər,valın diametri 30 və 40 mm olan rulon darvazalarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunub.

Texniki xüsusiyyət

Texniki xüsusiyyət
Model SIK20.12-30 SI40.15-40 SI55.15-40
Gərginlik təchizatı 1×230/50 3×380/50 3×380/50
Qüvvə 0,3 1,1 1,1
Ötürücü valın diametri, mm 30 40 40
Fırlanma anı, Nm 200 400 550
İş vaxtı (intensivliyi), % 20 60 60
Diapozon temperatur, ºС -15 dən +40 qədər -15 dən +40 qədər -15 dən +40 qədər
Mühafizə sinifi IP54 IP54 IP54

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza Komplektasiya
Ötürücü 1 əd.
İdarəetmə bloku WS900 1 əd.
Kabelli üçdüyməli idarəetmə postu BUTTON3 1 əd.
Kronşteyn bərkidici 1 əd.

Barrier elektromexaniki şlaqbaumlar güclü mühərrik-reduktorun və oxun ağırlığını tarazlaşdıran 2 prujinın sayəsində yüksək davama və istismar imkanına sahibdirlər.Barrier şlaqbaumları oxunun uzunluğu 4,5 və 6 m istehsal olunur

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər

Model Barrier-4000/5000/6000
Oxun uzunluğu 4/5/6 m
Açılmağın maksimal vaxtı 6 san
Cərəyan təmini 220 V/50 Qh
Oxun tipi bərk
İstifadə intensivliyi (20 °С dərəcə) 70%
Qabarit ölçülər 270х1015х140 mm
Mühərriyin fırlanma tezliyi 1400 fır/dəq
İstifadə olunan qüvvə 220 Vt
Termomühafizə 120 °С
İşləmə dərəcənin diapazonu -40 dan +55 qədər °С
Mühafizə sinifi IP54
Açar kilidi maqnitli

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza Komplektasiya
Barrier şlaqbaumun idarəetmə bloku ilə dayağı 1 əd.
Ox üçün tutan 1 əd.
Şlaqbaum üçün aluminum ox 1 əd.

Şlaqbaum FAAC 615 BPR orta gərginli buraxılış obyektlərdə quraşdırılır.Oxun standart uzunluğu – 5m. Oxun uzunluğunun qısalması mümkündür.

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
615 BPR STD 615 BPR RAP
Elektromühərriyin cərəyanı 230  (+6% – 10%) 50 (60) qh
Elektromühərrik birfazalı
İşlədilən qüvvət 220 Vt
İstifadə olunan cərəyan 1A
Mühərriyin fırlanma sürəti 1400 fır\dəq 2800 fır\dəq
Yağ nasosunun sərfi 1,5 l\dəq 3 l\dəq
Mühərriyin şarğı termomüdafiyəsi 120 °C
Faktik fırlanma momenti 0/400 nm 0/300 nm
İş dərəcəsi -40 – +55 °C
Çəki 34 кг
Yağ tipi FAAC HP oil
Şlaqbaum korpusu kataforez
Rəng Poliefir (RAL 2004)
Mühafizə sinifi IP 44
Ardııcıl dövrlərin maksimal sayı(20°) 220 340
Düzbucaq oxun tipi Standart (4m) Standart
Ölçülər (UxExH) 270x140x1015 mm
İçə salma kondensatoru 8 mkf 400 V

Komplektasiya və aksesuarlar

Baza komplektasiya
Şlaqbaum dirəyi 615 BPR idarə etmə bloku ilə 1 əd.
Rezin nakladka və içıqqaytaran yapışqanlı aluminum ox 5 1 əd.
Taarazlama prujin (615STD üçün) 1 əd.
Quraşdırma binövrəsi (615STD üşün) 1 əd.
Təzə plastina (615STD üçün) 1 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.
Qəbuledici antena ilə 868 mqh 1 əd.
Ox üçün opora 1 əd.

Şlaqbaum FAAC 620 STD/SR/RPO yüksək istifadə gərginliyi və iş sürətinə malikdir.PRD modeli açılma/bağlanma sürəti -4sek,SR modeli-0,8 sek,STD modeli-6sek –dur Oxun uzunluğu 3-dən 5m qədərdir

Texniki xüsusiyyətlər

Texniki xüsusiyyətlər
Model 620 STD 620 SR 620 RPD
cərəyan 230 cərəyan (+6% -10%)/50 (60)
elektromühərrik birfazalı
işlənilən qüvvə 220
işlənilən cərəyan 1
mühərriyin fırlanma sürəti 1400 2800 1400 – 2800
Yağ işlənmə 0,75/1 3 1,5/2
Termomühafizə 120 130 120
faktiki fırlanma anı 0:200/0:150 0/100/0/80
Astalanma kulaklarla idarə edilir
iş temperaturu от -40 до +55 -20 до +55 от -20 до +55
Çəki 73 80 73
yağ tipi FAAC HP
şlaqbaum korpusu kataforez
rəng poliefir (RAL 2004) poliefir (RAL 2004)/ poliefir (RAL 2004)
mühafizə sinifi IP44
ox tipi standart düzbucaq standart
ölçülər 350x170x1080 380x200x1080 350x170x1080
kondensator 8, 400 8, 400
oxun ölçüsü  5 kimi  3 kimi  4 kimi
intensivlik 70 100 100

Daxil olma nəzarət sistemi ACONKİT (DNS)personalın və avtonəqliyatın qorulunan əraziyə (ofislərə ,istehsal və anbar komplekslərinə,dayanacaqlara və,s)daxil olmasını qeydiyyata alır və nizamlayır.DNS( daxil olma nəzarət sistemi) işine kompyuter lazım olmayan avtonom lokal sistemdir.DNS idarəetmə blokundan (nəzarətçi)yoxlayandan və elektron açardan (proksimiti-kartlar ya brelok) ibarətdir.Hər elektron açar öz unikal eyniləşdirmə koduna sahibdir.Onun köməyi ilə hər proksimiti  kartın sahibişəxsi nəzarətdən keçir.DNS-in iş prinsipi bundadır.əyər proksimiti kartın (brelokun) kodu sistemin proqramlış tələblərinə uyğundursa ,avtomatika qapının ,slaqbaumun turniketin elektron qıfılını  açır.Sistemin iş loqikası və bütün nəzarət nöqtəsindən  edilən hərəkətlərin haqqinda informasiya nəzarətçidə (idarəetmə blokunda ) yerləşir.İdarə etmə bloku promsiti –kartların uyğunluğunu təyin edir və məlumatı kompyuterə ötürmədən giriş nəzarətini həyata keçirir.Promsiti kartların sahiblərini sistemin yaddaşına əlavə etmək ya da yaddaşdan silmək master kartın  ya da TCP/İP- kompiyuterə qoşulmağın köməyi ilə həyata keçirmək olar.kompyuter üsulu promsiti karta master – statusu verə bilər.

Üstünlüklər

 • Kənar şəxslərin və işçilərin qorulunan əraziyə keçməklərinin nəzarəti
 • Tez keçmə (elektron açarın uyğunlaşdırması distansion 2-4sm arasında olur)
 • Bir elektron açarı bir neçe nöqtədən kecidə proqramlaşdırmaq mümkündür.
 • əmək intizamını pozan işçilərin aşkarlanması
 • LAN /WAN kompyuter sisteminə birbaşa qoşulmaq.

Texniki xüsussiyətlər

Texniki xüsussiyətlər
Oxun maksimal uzunluğu 7 m
açılma müddəti (5 m) 4 san.
elektro təzyiq 230 V (+6% -10%) 50 (60) Гц
elektromühərrik birfazalı
işlənilən qüvvə 220 Vt
işlənilən cərəyan gücü 1 A
mühərriyin fırlanma sürəti 1,400 – 2,800 fır/dəq.
yağ nasosunun işlənməsi 0,75 – 1 – 1,5 – 2 l/dəq.
terməmühafizə mühərriyin 120 °C
faktiki fırlanan an 0 / 470 / 0 / 340 / 0 / 250 / 0 / 210 Нм
astalanma kulaçoklarla idarə olunur
iş temperaturu от -40 до +55 °C
ağırlıq 84 кг
yağın tipi FAAC HP
şlaqbaum korpusu kataforez
boya poliefir RAL 2004
mühafizə sinifi IP 44
soyuqlanma havalı
düzbucaqlı oxun tipi düzbucaq
Ölçülər (UxExH) 380x200x1080 mm
Kondenhsator 8 mkf 400 V

Komplektasiya və aksessuarlar

 

Baza komplektasiya
Şlaqbaum dirəyi 615 BPR idarə etmə bloku ilə 1 əd.
Rezin nakladka və içıqqaytaran yapışqanlı aluminum ox 5 1 əd.
Taarazlama prujin (615STD üçün) 1 əd.
Quraşdırma binövrəsi (615STD üşün) 1 əd.
Təzə plastina (615STD üçün) 1 əd.
Siqnal lampası 220 V 1 əd.
Fotoelementlər 20 m 1 əd.
Açar kilidi 1 əd.
Qəbuledici antena ilə 868 mqh 1 əd.
Ox üçün opora 1 əd.

Ən yaxşı qiymət təklifi üçün bizə yazın!