Roling Sistemləri

Polad profillərdən rolstavnilər kiçik ölçülü (eni 4000 mm,hündürlüyü 3000 mm qədər) olan pəncərə yerlərinə quraşdırılmağa nəzərə alınıb.Polad profillərin yüksək möhkəmliyinin sayəsində icazəsiz evin içinə daxil olmağın qabağı alınır.Şəhər kənarında olan evlərdə geniş istifadəsindən əlavə,mənzillərdə də,müasir həllini tapıb.

Eni 22 mm olan polad profilli rolstavnilər,azqabaritli düzbucaq qutu ilə təmin olunur və onun sayəsində pəncərənin minimal işıqgələn yerini tutur.Profillərin eni 52 mm olan rolstavnilər güclü yöndəricilərlə təmin olunur və bu onların davamlığını artırır.Həm əllə işləyən ötürücü ilə idarə olunur,həm də avtomatik elektro-ötürücünün köməyi ilə.Təklif olunan rolstavnilərin ölçüsü eni – 500 mm- dən 4000 mm qədər hündürlüyü – 500 mmdən 3000 mm qədər.Rolstavnilər RHS22 və RHS52 polad profillərdən hazırlanır

Texniki xüsussiyətlər

  • eni –  500 – 4000 mm;
  • hündürlüyü –  500 – 3000 mm.

Rolstav  RHS22 və  RHS52 polad profillərdən hazırlanır.

Texniki xüsussiyətlər
Profil
RHS22
RHS52
Material polad
Divarın qalınlığı , mm 0,3 0,7
Çəki 1 poqon metr, kq 0,1 0,52
Çəki 1 m², kq 4,54 9,88
Profilin qalınlığı, əd. 45,45 19

 

            

Konstruksiya

Rolstavnilər elastik,açılanda pəncərə aralığının qiraqlarında bərkidilmiş yönəldicilərlə qalxan və yuxarıda yerləşən quruyucu qutunun val laydan ibarətdir.Rollet laylar bağlı vəziyyətdə tamamilə yöndəricilərin arasını baglayır.Bu vəziyyətdə layın aşağı hissəsi həddə dirənir.(qıfıl,döşəmə,pəncərənin aşağı hissəsi). Rolletlərin layı polad eni 22 mm ya 52 mm olan profillərdən yığılır.

Rolstavnilərin idarəetməsi şnurla (əllə) ,elektromexanik ötürücü ilə ya da prujin – inersion mexanizmlə həyata keçirilir

            

Dizayn

Beynəlxalq RAL-kartaya uyğun olaraq rolstavnilərin bütöv polad  RHS22 profilləri 2 standardart rəngə boyana bilər.Komplektləşdiricilərin konstruksiyası eyni ya da müxtəlif rənglərdən ola bilər.Rənglərin kombinasiyası individual dizayner variantında rolstavnilərin hazırlanmasına imkan verir və bu da binanın xarici görünüşünü daha da müasirvə qəşəng edir.Sizin diqqətinizə çatdırırıq ki,monitorun rəngötürücü xüsusiyyətinə görə əks etdirilmiş rənglər dəyişilmiş halda görünə bilər.Ona görə də,orijinal RAL-kartadan istifadə edin

            

Köpükdoldurulmuş profildən olan rolstavnilər orta ölçülü (eni 5000 mm,hündürlüyü 4000 mm qədər) pəncərə yerlərinə quraşdırılmağa nəzərə alınıbdı.

Onların layları aluminum yumşaq ya bərk köpüklə doldurulmuş profillərdən yığılır,hansılar ki,perforasiya ilə hazırlana bilər.Köpüklədolmuş profillərdən olan rolstavninin qutusu düzbucaq formasında hazırlanır.Belə rolstavnilərin yüngül çəkisi əl ötürücülərlə onlaarın istifadəsinə imkan verir

Texniki xüsusiyyətlər

Rolstavnilərin ölçüləri

  • eni – – 500 – 5000 mm;
  • hündürlüyü –  500 – 4000 mm.
Texniki xüsusiyyətlər
Profil RH39 RH45/RH45P RHТ45 RH58 RHT58 RH77 RHТ77
Material alumin
Standart rəng ağ, qəhvəyi, boz, ağ, qəhvəyi, boz, gümüşü ağ, qəhvəyi, boz, gümüşü ağ, qəhvəyi, boz, gümüşü
1 poqon metrin çəkisi, кг 0,095 0,1 0,119 0,15 0,198 0,35 0,5
1 m² çəkisi, kq 2,22 2,64 2,59 3,41 4,55 6,5
köpüyün qalınlığı, kq/m³ 70 245 70 245 70 245
Bir m. profillərin sayi 25 22,22 17,24 13
maksimal eni, m 2,4 2,8 3 3,5 4 5 5
maksimal perimetr, m² 7 8 10 12 13,5 13,5
uzunluğ, m 6 7
Norma, m 240 144 84

 

                   

Konstruksiya

Rolstavni elastik,amılanda pəncərə aralığının qiraqlarında bərkidilmiş yönəldicilərlə qalxan və yuxarıda yerləşən qoruyucu qutunun valına dolanan laydan ibarətdir.Rollet laylar bağlı  vəziyyətdə tamamilə yöndəricilərin arasını bağlayır.Bu vəziyyətdə layın aşağı hissəsi həddə dirənir.

                   

Dizayn

Rolstavnilərin hazırlanmasında DOORHAN iki cür köpükdoldurulmuş profillər təklif edir:

  • perforasiya olunmuş
  • perforasiyasız

Onlar Beynəlxalq ROL-kartaya uyğun standart rənglərə boyanır.Komplektləşdiricilərin konstruksiyası eyni ya müxtəlif rənglərdən ola bilər.

 

                   

Ekstrudiv profillərdən hazırlanan rolstavnilər eni və hündürlüyü 5000 mm qədər olan pəncərə və vitrinlərə quraşdırılır.aliminumdan hazırlanan profillər divarlarının qalın olmasına görə əlavə möhkəmik və müdafiyə göstərir.

Texniki xüsusiyyətlər

Təklif olunan ölçülər:

  • ENİ –  500 – 5000 mm;
  • HÜNDÜRLÜYÜ –  1000 – 5000 mm.
Texniki xüsusiyyətlər
Profil RH39 RH45/RH45P RHТ45 RH58 RHT58 RH77 RHТ77
Material alumin
Standart rəng ağ, qəhvəyi, boz, ağ, qəhvəyi, boz, gümüşü ağ, qəhvəyi, boz, gümüşü ağ, qəhvəyi, boz, gümüşü
1 poqon metrin çəkisi, кг 0,095 0,1 0,119 0,15 0,198 0,35 0,5
1 m² çəkisi, kq 2,22 2,64 2,59 3,41 4,55 6,5
köpüyün qalınlığı, kq/m³ 70 245 70 245 70 245
Bir m. profillərin sayı 25 22,22 17,24 13
maksimal eni, m 2,4 2,8 3 3,5 4 5 5
maksimal perimetr, m² 7 8 10 12 13,5 13,5
uzunluğ, m 6 7
Norma, m 240 144 84

 

 

 

 

            

Dizayn

 

            

Premium rolstavnilər – DOORHAN şirkətinin unikal dizayner həllidir.Onların layı “agac rəngli” eni 45 mm olan ekstrudiv profillərdən yığma qutuları isə yarımdairə ya da dairə formasında hazırlanır.Premium rolstavnilər emi 2000 mm qədər,hündürlüyü 3000 mm qədər olan pəncərə aralarına quraşdırılır

Texniki xüsusiyyətlər

 

  • eni – 500 – 2000 mm;
  • hündürlüyü –  1000 – 3000 mm.

 

 

      

Dizayn

      

Ən yaxşı qiymət təklifi üçün bizə yazın!