Qapı Sistemləri

DOORHAN şirkəti aşağıda göstərilən qapı sistemlərini istehsal edir

-Qaraj qapıları

-Çoxfunksional texniki qapılar

-Yanğına qarşı qapılar

-Aluminum (açılan,kəfkirvari,taybatay açılan) qapılar

-Küçə qapıları

DOORHAN şirkəti sizə sendviç-panellərdən,poladdan və aluminum profillərdən müxtəlif açılma üsulu ilə olan binanın içəri və xarici qapı yerlərinə quraşdırılan qapılar təklif edir

Müxtəlif dizaynla istehsal olan qapılar,hər cür uyğun olan bəzək variantlari seçməyi imkan verir və hər hansı interyerlə harmonik uyğunlaşır

DOORHAN qaraj qapıları qaraja, ayrı texniki funksiyalı binalara quraşdırılmağa təklif olunur.Onların konstruksiyası sendviç-panellərdən olan,aluminum hasiyələnmiş laylardan ibarətdir.Profillərin toz halında rənglə boyalanmağa qarşı davamlıdır və uzunmüddətli istismara malikdir.Layın perimetri ilə ikiqat bərkidici kontur yerləşir,bu da,yolkeçməni və səs-termoizolyasiyasını təmin edir.Qaraj qapılarının laylarının DOORHAN qaraj seksiyalı qapılarının layları kimi sendviç-panellərdən hazırlanması sayəsində ,onların eyni dizayner həllində istehsalı mümkündür.Bu onların bir fasadda yanbayan yerləşməsini harmonik və uyğun edir

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər
Yuvanın hündürlüyü 500 – 2500 mm
Birstvorkalı qapıların yuva eni 500 – 1500 mm
İkistvorkalı qapıların yuva eni 500 – 2500 mm
Bir stvorkanın eni 300 – 1300 mm
Qutulu blok qapının qalınlığı 45 mm

 

Texniki xüsusiyyətlər
Bağlanma-açılma dövrü ən azı 150000
Parçanın çəkisi 16 kq/m³
Səs izolyasiya ən azı 30 db
İstiliyə müqavimət 0,77 m²C°/Vt
Havakeçirməzliyi 2 sinif (hava təzyiqi 50 pa)
Sukeçirməzliyi 1 sinif (su təzyiqi 30 pa)

      

Komplektasiya və aksesuarlar

Birstvorkalı qapı bloklarının baza komplektasiyası

  • Künc qapı çərçivə;
  • Qapı parça
  • Petli;
  • Reversli kilid (silindr);
 • 2 silindr (plastik və pirinç);
 • Qapı qulpları;
 • Səs izolyasiya;
 • Qatlanan qapı kəndarı;
 • Qapı stvorkasına qoşulmuş anti-oğurluq ştifti
 • Birstvorkalı qapı bloklarının əlavə komplektasiyası
 • Elektromexaniki kilid;
 • Dovodçiklər;
 • Elektromaqnitlər;
 • Termo və səsizolyasion kompaktor;
 • Şüşələnmə
 • Otboyniklər;
 • havalanma

 

      

Premium qaraj qapıları müasir dizaynın yeni tendesiyasında istehsal olunur və xaric tərəfi aluminum profillərdən olan sendviç-panellərdən hazırlanır.

Qapıların yüksək keyfiyyətli üzlük materialı onları  sınmaqdan vın cızılmaqdan qoruyur.Premium qapıların 3 kolleksiyada təklif olunur – Classic , Country və Hi-Tech.

Klassik qaraj qapıların üzlük materialı müxtəlif dizaynda həyata keçirilir və həndəsi naxışlarla fərqlənir.

Coutry qapıları dekorativ döymə elemetlərlə bəzənib və qədimi açılan qapılara stilləşdirilib.

Hi-Tech qaraj qapıları 4 variantda olan moldinqlərlə hazırlanır.

Bütün Premium qapıları əl ilə hazırlanır,ona görə də unikal,təkrarsız  görünüşə malikdir.Premium qapıları RSD02 seriyalı qapılarla eyni konstruksiya və istismar xarakteristikası daşıyır

Texniki xüsusiyyətlər

Ölçülər
Yuvanın hündürlüyü 500 – 2500 mm
Birstvorkalı qapıların yuva eni 500 – 1500 mm
İkistvorkalı qapıların yuva eni 500 – 2500 mm
Bir stvorkanın eni 300 – 1300 mm
Qutulu blok qapının qalınlığı 45 mm

 

Texniki xüsusiyyətlər
Bağlanma-açılma dövrü 150000 ən azı
Parçanın çəkisi 16 kq/m³
Səs izolyasiya ən azı 30 db
İstiliyə müqavimət 0,77 m²C°/Vt
Havakeçirməzliyi 2 sinif (hava təzyiqi 50 pa)
Sukeçirməzliyi 1 sinif (su təzyiqi 30 pa)

Konstruksiya

“Premium” qaraj qapıları bir və iki taylı istehsal olunur.Taylar sol və sağ tərəflərə,həmçinin içəri və bayıra açıla bilərlər.İkitaylı qapılarda tayların biri iki şpinqaletlə fiksasiya olunur.Quraşdırma zamanı qapı ilə divarın arasında yaranan boşluğu xüsusi naşelniklərlə bağlamaq olar.Qapının kandarı standart 16 mm,ya güclənmiş 68 mm hündürlüyündə həyata keçirilir.

“DOORHAN” Çoxfunksiyalı texniki darvazaları hər cür binada quraşdırmaq olur.Onlar ofis,istehsalat,anbar və ticarət binalarında geniş istifadə olunur.Qapıların cürbəcür dizayner ifadəsi onlara hər istənilən bəzək verməyə imkan verir və müxtəlif interyerlərə harmonik uyğunlaşdırılır.Bundan əlavə “DOORHAN” şirkəti texniki qapı sifarişində standarta uyğun olmayan variantlarda (ayrı dizayner ifadəsi,binanın spesifik proyektinə uyğun)  hazırlaya bilər.Çoxfunksiyalı texniki qapılar məşhur Avropa istehsalçıların (ECO SHULTE,TESA,CİSA,GEZE,MYRİAD,ARCELOR,LAMPRE və s.) komplektləşdirici hissələrindən İspaniyanın yekə zavodlarından birində istehsal olunur.

Texniki xüsusiyyətlər

Qapı blokların standart ölçüsü
Birstvorkalı qapı
(eni х hündürlüyü, mm)
İkistvorkalı qapı
(eni х hündürlüyü, mm)
800х2050 800х2140 1190х2050 1190х2140
890х2050 890х2140 1200х2050 1200х2140
990х2050 990х2140 1290х2050 1290х2140
1100х2050 1100х2140 1390х2050 1390х2140
1200х2050 1200х2140 1490х2050 1490х2140
1300х2050 1300х2140 1590х2050 1590х2140
1770х2050 1770х2140
1970х2050 1970х2140

 

Texniki xüsusiyyətlər
İsməti 150 000 açılma\bağlanma dövrü
Izolyasiya doldurulması sıxlığı ən azı 20 kq/m³
Qapının açılması və bağlanması gücü ən azı 150 N
Səs izolyasiya ən azı 30 db
İstilik müqaviməti 0,77 m² oС/Vt
Qapı parçasının çəkisi 20 kq/m²

      

Komplektasiya və aksesuarlar

Birstvorkalı qapı bloklarının baza komplektasiyası

  • Künc qapı çərçivə;
  • Parça
  • Petli;
  • Reversli kilid (silindr);
 • 2 silindr (plastik və pirinç);
 • Qapı qulpları;
 • Səsizolyasiya;
 • Qatlanan qapı kəndarı;
 • Qapı stvorkasına qoşulmuş anti-oğurluq ştifti
 • Birstvorkalı qapı bloklarının əlavə komplektasiyası
 • Elektromexaniki kilid;
 • Dovodçiklər;
 • Elektromaqnitlər;
 • Termo və səsizolyasion kompaktor;
 • Şüşələnmə
 • Otboyniklər;
 • Ventilyasiya.

 

 • İkistvorkalı qapı bloklarının baza komplektasiyası
 • künc qapı çərçivə;
 • Qapı parça;
 • Petli;
 • Reversli kilid (silindrik);
 • 2 silindr (пластиковый и латунный);
 • Qapı qulpları;
 • Səsizolyasion kompaktor;
 • Qatlanan qapı kəndarı;
 • Qapı stvorkasına qoşulmuş anti-oğurluq ştifti

 

 • İkistvorkalı qapı bloklarının əlavə komplektasiyası

:

 • Kilid (Elektromexaniki, «Antipanika»);
 • Elektromaqnitlər;
 • Termo- səsizolyasion kompaktor;
 • Şüşələnmə ( 50 % ə qədər ərazi);
 • Otboyniklər;
 • Ventilyasiya.

 

 • Birstvorkalı reversli qapı bloklarının baza komplektasiyası
 • künc qapı çərçivə;
 • Qapı parça
 • Petlilər;
 • Reversli kilid(silindrik);
 • 2 silindr (plastik və pirinç);
 • Qapı qulpları;
 • Səs izolyasiya kompaktor;
 • Qatlanan qapı kəndarı;
 • Qapı stvorkasına qoşulmuş anti-oğurluq ştifti
 • Birstvorkalı reversli qapı bloklarının əlavə komplektasiyası
 • Kilidlər (elektromexaniki, «antipanika»);
 • dovodçiklər (ölçülərdən asılı);
 • Elektromaqnitlər;
 • Termo və səsizolyasion kompaktlar
 • Şüşələnmə (50% -ə qədər ərazidə);
 • Otboyniklər;
 • Havalanma

         

Ən yaxşı qiymət təklifi üçün bizə yazın!